mandag 1 dec 2014 - Ansager
Ansager: Kirkenyt
Ansager Kirke flot pyntet til høstgudstjeneste
Ansager Kirke flot pyntet til høstgudstjeneste
Advent i kirken og et tilbageblik på året der gik

Et nyt kirkeår nærmer sig med hastige skridt. Det har vi indledt sammen med FDF ved 1. søndag i advent at tage hul på de mange stemningsfulde gudstjenester, der er i julemåneden. Og allerede dagen efter er der + 50 gudstjeneste kl. 2.

Søndag d. 7. december er der Adventskoncert i kirken kl. 15 med Øse Sangkor, og torsdag den 18. december kl. 19. Vi synger julen ind med Lucia, fællessang og gløgg i Sognegården.

Efter jul afholder Ansager, Skovlund og Stenderup menighedsråd og præster i samarbejde med FDF og spejdere et stort fællesarrangement i Skovlund-Ansager hallen med gudstjeneste, dåbsfest og Sigurd Barrett og Snapper, der fortæller bibelhistorie for børn og voksne.

Ser vi tilbage på året, der er gået, har der været både store oplevelser og store opgaver. Vi har ansat ny graver på kirkegården, og han er ansat som leder for både Ansager og Skovlund kirkegårde, da vi har indgået samarbejdsaftale med Skovlund. Det betyder, at Ansager Menighedsråd er arbejdsgiver for personalet på begge kirkegårde. Vi er meget glade for vores kompetente og dygtige personale, og de høster stor ros for deres arbejde. Går man en tur på kirkegården netop nu, kan man nyde synet af en færdig og utrolig flot grandækning.

Ansager Kirkegård

Ansager Kirke er jo en gammel middelalderkirke, og det bærer vores gamle smukke kirkegård med de mange forskellige afdelinger præg af. En af de store arbejdsopgaver både i år og sidste år har været arbejdet med en udviklingsplan for kirkegården. Kirkegården er blevet kortlagt på ny, og vi har bl.a. set på, hvilke gravstedsområder, der er fyldt op og hvilke områder, der står tomme. De mange tomme gravsteder har givet et lidt blandet synsindtryk, og for at afpasse arbejdsopgaver med nuværende og fremtidigt behov, er der i udviklingsplanen lagt op til, at nogle områder ved kirken efterhånden udlægges i græs. Som besøgende har man kunnet se de forandringer, der på langt sigt foretages.

Det overordnede formål er, at vi bevarer det karakteristiske ved vores smukke kirkegård, at det fremtidige behov kan dækkes, og at arbejdsgange på kirkegården gøres lettere.

Ansager Kirkegård

Menighedsrådet er også taknemmelige for, at vores organist og kirkesangere brænder for vores kirke og sammen med vores præster er med til at gøre de kirkelige handlinger stemningsfulde og værdige i både glæde og sorg.

Det har givet mange gode oplevelser i kirken i årets løb. Mariefestivalen har været en af dem. Vores kirke og Sognegård var i år med til at danne rammen om mange gode musikalske oplevelser, og det var dejligt for menighedsrådet, at vores kirke, som jo ligger i byens absolutte centrum, fik lov til at være en del af fællesskabet ved Ansager bys festival.

Ansager Kirkegård

Ansager Kirke strålede med levende lys til Aftensang i Ansager Kirke

Ansager Kirkegård

Karl Lund holdt en fantastisk prædiken til Mariefestivalens gudstjeneste

En anden stor oplevelse var vores høstgudstjeneste, hvor pigerne på kirkegården havde overgået sig selv med udsmykning af kirken med blomster, aks og vipper i alle kirkens kroge. Både kirkerummet, gudstjenesten, sangen og musikken strålede. Det var meget smukt.

Ansager Kirkegård

Med adventshilsen
Vivian Gosch, Ansager Menighedsråd

vist 922 gange