søndag 23 nov 2014 - Ansager
Mariefestivalen er Ansagers Byfestival
Marianne og Martha i Mariefestivalens kommandocentral, infocenteret på torvet
Marianne og Martha i Mariefestivalens kommandocentral, infocenteret på torvet Foto: Johnny Enghave
Arbejdet med Mariefestivalen 2015 er godt igang, og projektgruppen har udarbejdet idegrundlag og organisationsplan. Der arbejdes videre med denne plan onsdag den 26. november, hvor alle inviteres til at deltage

- Vil du være projektleder på Mariefestivalen?

Det var Karin Nielsen, der i juni 2013 ringede til mig på vegne af Ansager Byudvikling. Jeg var overrumplet og ikke så lidt beæret, jeg havde blot meldt mig til at hjælpe med at lange fadbamser over disken og sådan noget. Jeg anede ikke hvad jeg sagde ja til, men det lød sådan set meget spændende at prøve.

Der var lige det, at festivalen 2013 var jo på skinner, det havde Helge og Britta jo ret godt styr på. Men hvad skulle jeg så lave – ud over at snige mig med ud på Smagsgalleriets balkon ved åbningen og give en hånd med i Informationen?

– Du skal designe den kommende organisation af Mariefestivalen!

Det er jo noget af en mundfuld, men jeg er jo ikke alene om opgaven. Først og fremmest var vi i starten en styregruppe, som skulle koordinere det hele. Det var Helge, Britta, Karin og jeg. Dernæst nedsatte vi i løbet af foråret 2014 en projektgruppe, som skulle hjælpe med forskellige opgaver, især kommunikationen i festivalen samt med Ansager by. Det blev et rigtigt godt team. I første omgang har vi udviklet en drejebog, hvor alle opgaverne er sat i system. Hver opgave er beskrevet, der er sat ansvarshavende og deadlines på. Det har givet overblik over arbejdet, så efter to festivaler er tiden inde til at tage dette, byens barn i nærmere øjensyn.

Hvad nu?

Efter sidste evalueringsmøde, hvor vi fik en rigtig god snak om dette års Mariefestival og drømme for fremtiden, har vi sammen udformet idégrundlaget for kommende Mariefestivaler. Vi har tænkt ind i Mariefestivalens sjæl, som I alle har været med til at forme den gennem to år. Og vi har tænkt frem i tiden, hvad vil vi arbejde for at Mariefestivalen kan gøre godt i vores by. Nogle af målene i det følgende har vi ikke nået endnu – men det er der vi gerne vil hen. Det er det, vi vil arbejde for, og vi håber at I alle sammen i Ansager og Omegn vil være med til at løfte opgaven til gavn og glæde for os alle.

Der er allerede mange, som spiller med, nogle på instrumenter, men endnu flere på indsats og medleven i ideer og beslutninger. Bliv ved med det, og få flere med! Mariefestivalen er ikke en lille indspist gruppe omkring et klaver. Vi er hele Ansagers store harmoniorkester, og vi har brug for dig, din stemme og dine hænder!

Vær med i arbejdet

Arbejdet er i fuld gang, og onsdag den 26. november har vi møde for alle interesserede kl. 18.30 i Sognegården. Vi vil sætte arbejdet i system i seks driftsgrupper:

 • Driftsøkonomi
 • Kommunikation og PR
 • Musik og teknik
 • Overnatning og catering
 • Byens visitkort
 • Infrastruktur og events

Har du lyst til at være med på den lange bane, så er disse grupper åbne for ressourcepersoner.

På cafemødet vil vi informere om arbejdet og målet med grupperne, dernæst arbejder grupperne med ideer og strukturer for deres opgaver.

Vi slutter med fælles fremlæggelser og inspiration.

Af hensyn til kaffen bedes du tilmelde dig hos martha@postkasse.com eller SMS 2128 6638 senest mandag

Martha Voss, projektleder

Idegrundlag

”Den bærende idé er fællesskabet i musikken!”

Det er det, Mariefestivalen er sat i verden for. Det er formålet med vort arbejde, vores mission:

Mariefestivalen er Ansagers byfestival.

Den skal styrke byens sammenhold indadtil og vise byens styrker udadtil. Musikken er over alt i byen, og festivalen skal være en totaloplevelse til alle sanser for hele byen og de mange gæster.

Værdigrundlaget er ”Det gode liv”

Vi har formuleret tre værdier, som skal gennemsyre alt hvad vi gør i festivalen:

Én by – ét opland

 • Vi står alle i byen og oplandet sammen om opgaven.
 • Fordi både byen og oplandet får del i frugten, liv i byen – det gode liv!

Gæstevenskab

 • Alle byens gæster modtages som vores venner.
 • Fordi de netop kan gå hen og blive vores venner – og måske naboer!

Hjælpsomhed

 • Vi er frivillige hjælpere, og alle hjælper alle.
 • Fordi vi bliver gladere mennesker af at hjælpe andre.

Drømmemålet er udvikling i musikken – i vores by – på hele egnen

Drømmemålet skal være ambitiøst, det skal være noget vi gerne vil nå, og noget vi kan have at arbejde efter, uanset hvor langt vi ellers er. Vores vision er:

 • Mariefestivalen er den foretrukne årlige folkemusik- og folkefest for hele egnen – ja for hele landet.
 • Mariefestivalen er Vestjyllands kraftcenter for opdagelse og udvikling af musikalske talenter.
 • Mariefestivalen er det årlige bevis på hvad en lille by kan udrette ved at bruge vores styrker i musikken, byen og naturen til at overvinde de udfordringer vi møder.

Mariefestivalen skal medvirke til udvikling og bosætning i byen

Året 2018 er året for Ansager Byudviklingsforenings visionsarbejde. Mariefestivalen hører også under Ansager Byudvikling, derfor har vi opstillet nogle langsigtede mål, som vi gerne vil have nået i 2018:

 • Mariefestivalen er økonomisk bæredygtig med et resultat, der kommer festivalens interessenter til gode.
 • Mariefestivalen trækker 500 aktive musikere og mindst 5000 betalende gæster til byen fra hele landet.
 • Hele lokalsamfundet står sammen om opgaven.
 • Ved siden af de musiske aktiviteter har festivalen udviklet en oplevelsesindustri, der i sig selv trækker folk til byen, såvel i festival ugen som resten af året.

Mariefestivalen skal generere salg

De to foregående års Mariefestival har været vores legeplads. Vi har øvet os, vi har haft det sjovt og vi har prøvet en masse ting af. Vi har også fundet en form, som folk tager godt imod. Det har kostet en indsats fra de mange, der har været med til at bære, og nu skal vi arbejde for at den investering af tid og penge kan bære frugt. Oplevelsen af Mariefestivalen 2015 skal være mindst lige så fed som festivalen 2014. Men i 2015 tilføjer vi et økonomisk krav: Mariefestivalen skal tjene penge. Penge til at betale musikere og teknik. Penge til markedsføring og vareforbrug. Herunder har vi så bestemt målene for Mariefestival 2015:

 • Festivalen udvikler en organisationsstruktur under Ansager Byudvikling, der kan bære sig selv.
 • Styregruppen afklarer ansvarsområder.
 • Projektgruppen udvides og organiseres i undergrupper efter udvalgte driftsområder.
 • Fokusområder med tilhørende opgaver beskrives, drejebogen udvikles i takt hermed.
 • Lokalt engagement afklares såvel internt i gruppen som i den store interessentgruppe.
vist 946 gange