torsdag 30 okt 2014 - Ålling
Vejsyn på Ållingvej 5
Grundejer af Ållingvej 5 har bedt Varde Kommune om at holde vejsyn på den private fællesvej Ållingvej ved Ansager

I den anledning indkaldes der til vejsyn:

TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2014 KL. 10.00 VED ÅLLINGVEJ

Mødestedet er ved indkørslen til ejendommen Ållingvej 5.

Vejsynet holdes i henhold til reglerne i lov om private fællesveje (lovbekendtgørelse nr. 1537 af 21. december 2010).

Denne information tjener til underretning for enhver vejberettiget til vejstrækningen. Varde Kommune har sendt dette brev til de berørte grundejere langs den private strækning af Ållingvej ved Ansager.

Fakta om vejsyn

Der holdes vejsyn for at kunne afgøre, hvordan private fællesveje skal istandsættes og vedligeholdes.

Kommunen skal holde vejsyn, hvis en vejberettiget gør gældende, at vejen ikke holdes i en stand der er god og forsvarlig i forhold til færdslens art og omfang og at eksisterende bestemmelser om vejens vedligeholdelse mv. er utilstrækkelige til dette formål.

vist 501 gange