onsdag 29 okt 2014 - Ansager
Etablering af buslomme i Ansager anbefales
Fællesmenighedsrådet for Ansager, Stenderup og Skovlund Pastorat ønsker etableret en buslomme overfor Mariehaven i Ansager

Menighedsrådet tilbyder, at Varde Kommune overtager det nødvendige areal langs Søndergade vederlagsfrit. Varde Kommune afholder udgifterne til handelens berigtigelse.

Baggrunden for ønsket er, at der periodevis er stor belastning på Søndergade, særligt når der er arrangementer i Mariehaven. I forbindelse med af- og påstigning fra turistbusser er der dårlige oversigtsforhold, og der opstår jævnligt farlige situationer for de bløde trafikanter.

Buslommen kan bruges til afsætning af gæster til Mariehaven, hvorefter busserne kører til anden permanent holdeplads.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en buslomme overfor Mariehaven vi være til gunst for trafiksikkerheden i Søndergade, idet der periodevis er mange gæster til Mariehaven. En buslomme vil sikre gående færdsel i området.

Ansager Borgerforening bakker endvidere op om forslaget.

Etablering af en buslomme til 2-3 busser koster overslagsmæssigt 500.000 kr.

Udvalget for Plan og Teknik har på mødet den 28. oktober 2014 vedtaget at anbefale forslaget. Nu er det op til byrådet, om der afsættes penge til buslommen i Ansager.

Se dagsordener og referater fra Varde Kommune her: Dagsordener

vist 737 gange