tirsdag 21 okt 2014 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Borgerforening
Afholdes torsdag den 30. oktober 2014 Kl. 19.30 på Ansager Hotel

Dagsorden

1.Valg af dirigent
2.Bestyrelsens beretning
3.Fremlæggelse af regnskab
4.Indkomne forslag
5.Valg til bestyrelsen
6.Valg af suppleant til bestyrelsen
7.Valg af revisor og suppleant
8.Eventuelt

Forslag til bestyrelsen bedes indsendt senest 4 dage før generalforsamlingen.

Foreningen vil være vært med lidt til ganen og maven.

vist 477 gange