tirsdag 26 aug 2014 - Varde
Lokal AktionsGruppe (LAG) genopstår
Indkaldelse til stiftende generalforsamling for LAG Fanø-Varde

Så er vi endelig klar til at afholde stiftende generalforsamling i den nye LAG, der kommer til at dække både Fanø og Varde Kommuner. Bekendtgørelsen er netop vedtaget og trådt i kraft 23. august 2014.

Vedhæftet finder I indbydelse til informationsmødet tirsdag den 16. september kl. 17.00 i Helle Hallen.

Informationsmødet går forud for den stiftende generalforsamling, men det står naturligvis enhver frit for, om man vil deltage i begge møder, eller blot møde op til den stiftende generalforsamling.

Indkaldelsen til generalforsamlingen er ligeledes vedhæftet, og det foregår samme aften tirsdag den 16. september kl. 19.00 i Helle Hallen. På generalforsamlingen skal der vælges bestyrelsesmedlemmer fra såvel Fanø som Varde Kommune.

Forslag til vedtægter kan rekvireres hos undertegnede.

Af hensyn til det praktiske opfordrer vi til, at man tilmelder sig møderne på forhånd og gerne inden 11. september til mig på mail: haje@varde.dk

Vi håber at se rigtig mange til både informationsmødet og stiftende generalforsamling – og ikke mindst glæder vi os til, at der igen kommer en LAG, der kan støtte gode initiativer i området.

På vegne af initiativgruppen til etablering af ny LAG Fanø-Varde.

Hanne Jespersen, Lokalsamfundskonsulent og LAG Koordinator

Indkaldelser:

Informationsmøde om ny LAG Fanø-Varde
Stiftende generalforsamling for LAG Fanø-Varde

Fakta

En Lokal AktionsGruppe (LAG) nedsættes som en del af det landdistriktsprogram, som Danmark gennemfører i samarbejde med EU. En LAG er et partnerskab mellem lokale aktører, der arbejde med at udvikle landdistrikterne. En LAG etableres som en forening med en bestyrelse, der består af repræsentanter for lokale virksomheder, foreningsliv, organisationer, borgerne og offentlige myndigheder.

vist 373 gange