lørdag 27 sep 2014 - Ansager
Redaktionel linje
Hvad kan bringes på ansager.info

Pressemeddelelser

  • Indlæg fra foreninger og erhverv, som uopfordret sendes til ansager.info og hvor ikke andet er angivet, betragtes som pressemeddelelser og et ønske om at få eksponering på ansager.info.
  • Det er alene op til ansager.info, om det kommer på eller ej og i hvilken form og hvornår. Der lyttes selvfølgelig til ønsker.
  • Det kan forekomme, det går på i uændret form men hovedreglen er, at det rettes til, forkortes og forsynes med nye overskifter så det passer naturligt ind i de øvrige indlæg på ansager.info.
  • Bringes et indlæg, vil evt. vedhæftede fotos blive benyttet sammen med indlægget efter skøn. Fotos vil normalt blive beskåret og rettet til, så de passer med standardformater på ansager.info. Fotografen nævnes, hvis det tydeligt er angivet. Fotos vil ikke blive genbrugt i anden sammenhæng.
  • Normalt sendes indlæg ikke til godkendelse, før de sættes på.

Læserbreve

  • Ansager.info forbeholder sig ret til at afvise tekster, der eksempelvis er stødende eller personkritiske. Vi vil holde en sober linje i debatten om vores by, men har samtidig højt til loftet, så længe tonen er ordentlig.
  • Kan et indlæg ses som del af en verserende personkonflikt, vil det normalt blive afvist. Vi har ikke den fornødne tid og ekspertise til at vurdere og belyse en sag på et fagligt grundlag.
  • De enkelte forfatteres holdninger er personlige og afspejler ikke redaktionens holdninger.

Generelt

Ansager.info tager forbehold for fejl og mangler, ligesom redaktionen heller ikke tager ansvar for indsendt materiale uden aftale.

Denne liste vil løbende bliver suppleret og korrigeret efterhånden som behovet opstår.

vist 3695 gange  
Annonce