tirsdag 8 jul 2014 - Ansager
Banko: Vil du hjælpe os?
Vi har brug for dig nogle timer om måneden.

Vi har nu i efterhånden mange år arrangeret Bankospil til fordel for AIF og SIF og mange af os har været frivillige hjælpere i op til 20 år, med eller uden pauser.

Nu forholder det sig sådan, at uden frivillig hjælp, så kan det ikke lade sig gøre at arrangere noget til støtte for lokale foreninger, og vi står nu og mangler frivillige hjælpere til næste sæson, som starter 1. september 2014.

Der skal bruges hjælpere til udbetaling af gevinster, optælling af kasser samt "gulvarbejde" under spillet. Vi mangler 2 som kan hjælpe hver 14. dag og 2 som kan hjælpe 1 gang pr måned. Så er der nogen der har lyst, så mød op i Hallen mandag aften omkring 18.15, der er vi i gang, eller kontakt en af os i udvalget, så finder vi ud af hvornår og hvad du kan hjælpe med.

Udvalget består af:
Anna-Lise Nielsen - 2023 5395
Knud Thomsen - 2259 3356
Hanne Hjerrild - 6176 7503
Gitte Soelberg - 2825 6087

HUSK - det kommer både jer selv og jeres børn til gode - uden penge og uden frivillige kan en forening ikke løbe rundt.

På Banko udvalgets vegne. Gitte Soelberg

vist 598 gange