onsdag 2 jul 2014 - Ansager
Rettet: Musvågepar ved Ansager
Musvåge fotograferet da et par kredsede over Ansager by
Musvåge fotograferet da et par kredsede over Ansager by Foto: Johnny Enghave
Havørnen Musvågen fotograferet da parret fløj ind over byen.

I første omgang blev musvågen fejlagtig antaget for at være en havørn. Hans Staal fra Ansager, som er meget fugleinteresseret, har undersøgt sagen og er ikke i tvivl. Det er en stor musvåge og ikke en havørn. Han har gjort ansager.info opmærksom på forvekslingen og vi beklager fejlen.

Lige siden det tidlige forår har der været en havørn musvåge omkring Ansager. Jeg har stor interesse for den majestætiske fugl, så jeg ville finde ud af, hvor den havde rede. Med hjælp fra nogle borger i byen fik mig på sporet af den. Til min store overraskelse og selvsyn fandt jeg ud af, at der var en mage. Nu var der et par, men da fuglen er meget sky er det også svært at få det perfekte billede. Jeg har taget mange billeder af den, men de er ikke gode nok til, at jeg vil vise dem her på Ansager info.

I starten af juni måned viste det sig, at parret havde fået unger, men mine billeder er stadig ikke gode nok.

Men Forleden dag, fløj ørneparret musvågeparret lige over mit hus på Kløvermarken. Hurtigt frem med kameraet og jo, der var nogle billeder, der var acceptable.

Johnny Enghave

Nu flere end 50 par ynglende havørne i Danmark

Danmark har nu over 50 par ynglende havørne. Det er det højeste antal, siden havørnen blev ynglefugl i Danmark igen. Djursland og Vestjylland har fået nye ynglepar af havørne. Men der er plads til flere, for Danmark er et perfekt land for havørnen, oplyser Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i en pressemeddelelse september 2013.

Det går rigtigt godt for bestanden af den danske havørn. I 2013 har flest par ynglet i Danmark, siden havørnen igen fik danske unger på vingerne i 1996.

Havørnen er ikke længere en ynglefugl, der udelukkende er knyttet til frodige egne mod øst og sydøst i Danmark. Helt ude mod vest i Danmark, i klitplantagerne syd for den genskabte Filsø, har et par havørne ynglet og fået en unge på vingerne.

- Det er ikke urealistisk at tro på 100-150 par havørne i det danske landskab med sine mange søer, fjorde og mere end 7.000 kilometer lange kystlinje. Føderigdommen i Danmark er meget stor set fra en havørns synsvinkel.

vist 1164 gange