lørdag 28 jun 2014 - Varde
Kommunen: Nyt fra arbejdsmarked og integration

Udvalgsformændene i Varde Kommune vil efter tur gennem små videoklip fortælle om aktuelle emner

Søren Laulund (S)formand for arbejdsmarked og integrationsudvalget fortæller denne gang om et stigende antal flygtninge i kommunen og en højt prioriteret ungeindsats, da der i kommunen er 475 unge på kontanthjælp.

Karsten Madsen

vist 332 gange