tirsdag 10 jun 2014 - Skovlund
Friskole sætter børnene i kontakt med samfundet
35 elever går i dag i overbygningsklasserne 6-9. klasse på Skovlund Friskole
35 elever går i dag i overbygningsklasserne 6-9. klasse på Skovlund Friskole Foto: Ugeavisen Ansager-Helle
Lær at lægge budget. Lav projekt i en virksomhed. Få din historieviden formidlet til folk i din by. Skovlund Friskole indfører ekstra timer til at styrke koblingen mellem klasseværelset og det omgivende samfund.

Mens debatten raser om folkeskolens nye reformerede skoleskema, er Skovlund Friskole også klar med sin egen masterplan for, hvordan friskolen kan udvikle sig i retning af endnu mere kvalitet i undervisningen og endnu mere samspil med »virkeligheden« uden for klasseværelset.

Ved en infoaften for de ældste klasser på skolen i sidste uger lagde skoleleder Jette Bech Mathiesen op til, at forældrene senest fredag meldte ud, om deres barn skal gå på skolen næste år. På den måde får skolen ro på i forhold til at kende antallet af elever i klasserne og kan planlægge næste års undervisning og holddannelser efter det. Samtidig kunne skolelederen fortælle en nyhed, der kommer til at præge undervisningen på skolen næste år. Skolen indfører en række ekstra timer, som kaldes »krea-timer«, og som handler om at få skoledagens viden og kompetencer omsat til produkter, der kan bruges ude i samfundet. Et tættere samspil med det omgivende samfund i form af elev-projekter på virksomheder og i foreninger, og ny viden, der ikke kun bliver indlært, men også formidlet.

Tidlig tysk

For vil matematiklæreren lære eleverne selv at lægge et budget, så de kan styre deres økonomi, når de en dag står på egne ben. Engelsk-læreren vil lære dem at bruge engelsk i forbindelse med fremtidige jobsamtaler og turde stille sig op og »være på« i en større forsamling.

Ligesom man i historie kan lave alt fra at opføre historiske begivenheder som små dramastykker til at udfærdige en række infotavler om Skovlunds historie. Eller noget helt andet.

– Vi vil tilstræbe, at alle elever har en kontakt til samfundet, for eksempel ved at have et fritidsarbejde eller at være aktiv i foreningslivet. Vi har også talt om, at i stedet for at lærerne holder morgensangen, kunne eleverne også godt stå for den fast nogle morgenener. Det at kunne formidle det, man ved, og ikke bare sidde med det selv, det er så vigtigt i dag, og det skal elevernes rustes til, sagde Jette Bech Mahiesen under mødet.

Hun viste også timetallet for undervisningen frem, så forældre kunne se, at friskolen lever fint op til regeringens krav til undervisningsmængde og matcher folkeskolen rigtig godt. Skovlund Friskole har ligesom andre skoler rykket tysk ned, så det stater allerede i 6. klasse, og det overvejes at rykke faget helt ned på mellemtrinnet.

Mai Møller Christensen, Ugeavisen Ansager-Helle

vist 623 gange