tirsdag 27 maj 2014 - Ansager
Kanal-grøft skal blive til en vandresti
Siden restaureringen af Varde Å har Ansager Kanal ikke længere nogen funktion, men nu arbejder kommunen på at omdanne kanal-grøften til en ni kilometer lang vandresti med infotavler og borde-bænkesæt.

»Kanal« er næsten for meget sagt, når man ser på Ansager Kanal, der i dag mest af alt er en grøft. Netop derfor vil både Syd Energi, som ejer kanalen, og forvaltningen på Varde Kommune nu omdanne kanalen til en vandresti. Stien vil blive cirka ni kilometer lang og skal være en såkaldt trampesti, hvor terrænet nogle steder er ujævnt, og stien blot lige markeret. På den måde vil en vandretur blive mere spændende, og brugerne vil komme tættere ind på naturen, lyder bevæggrunden.

– Den nye sti er et godt projekt, som jeg til fulde støtter. Gode stiforhold er mange menneskers primære adgang til naturen og oplevelser i det fri. Samtidig så inviterer gode stier til, at flere motionerer i naturskønne omgivelser, siger Preben Friis-Hauge, formand for udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.

Grillplads og toilet

Det er et ønske fra utilfredse borgere i nærområdet, der har sat skub i hele processen omkring stien. Syd Energi har sagt ja til at betale 50 procent af udgifterne til stien, som har en overslagspris på 1,1 millioner kroner.

Trampestien vil på størstedelen af forløbet kunne etableres ved at slå græsset på de eksisterende spor og ved at lave mindre opfyldninger. Ved en strækning på cirka 1400 m vil der dog skulle fyldes ret meget jord i den tidligere kanal, og det vil kunne ske med opgravet sand fra sandfang i Varde Å og Holme Å. Ud over selve stiforløbet er det også indregnet i budgettet, at der skal være informationsplancher og rekreative faciliteter, såsom rastepladser med bordbænkesæt, grillplads, toilet og p-plads langs stiforløbet.

Mai Møller Christensen, Ugeavisen Ansager-Helle uge 22

vist 170 gange