onsdag 21 maj 2014 - Ansager
Sti langs Ansager Kanal
Ny sti langs Ansager Kanal anbefales af plan og teknik i Varde Kommune
Ny sti langs Ansager Kanal anbefales af plan og teknik i Varde Kommune Foto: Karsten Madsen
Udvalget for plan og teknik foreslår at Varde Kommune sammen med SE finansierer en ny sti langs Ansager Kanal

Anbefalingen blev givet på udvalgets møde den 12. maj 2014. Nu er det op til byrådet.

Sagsfremstilling

Ansager Kanal har efter restaureringsprojektet af Varde Å kun funktion som en mindre grøft. Det gamle kanalforløb henligger delvist uopfyldt og uden egentlig anvendelse.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til etablering af stiforløb og informationsmateriale langs den ca. 9 km lange kanal. Det sker bl.a. på baggrund af flere henvendelser fra borgere, der finder den nuværende afslutning utilfredsstillende.

Et trampesti langs Ansager Kanal vil i nord kunne skabe forbindelse med eksisterende stiforløb til Ansager, og den vil i syd kunne forbindes med Kyst til Kyst Stien. Trampestien vil på størstedelen af forløbet kunne etableres ved slåning af eksisterende græs på spor og ved mindre opfyldninger.

Ud over etablering af stiforløbet indgår der i projektforlaget udarbejdelse af informationsplancher og rekreative faciliteter, såsom rastepladser med bordbænkesæt, grillplads, toilet og p-plads langs stiforløbet.

Ansager Kanal ejes i øjeblikket af SE. De har tilkendegivet at ville medfinansiere de tiltag, der skal gøres for at forbedre det gamle kanalforløb med 50 %.

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af stiforløbet vil være med til at forbedre de lokale muligheder for gåture og skabe rammer for længere vandreture, der kan knyttes til Kyst til Kyst Stien.

Karsten Madsen

Læs mere her: polweb.varde.dk

vist 660 gange