onsdag 21 maj 2014 - Ansager
Ansager Byudviklings generalforsamling
Bestyrelsen til højbords
Bestyrelsen til højbords Foto: Karsten Madsen
Det gode vejr tirsdag aften satte sit præg på fremmødet. Omkring 40 valgte dog at bruge aftenen på hotellet til denne første generalforsamling efter stiftelsen

På den indledende ektraordinære generalforsamling blev en række mindre ændringer i vedtægterne besluttet. Foreningen har nu adresse på Stationsvej 3 og tidsfristen for indkaldelse til generalforsamling blev ændret fra 2 til til 3 uger.

Efter en lille pause blev den ordinære generalforsamling indledt kl. 19.30.

Niels Haahr Larsen blev valgt som dirigent, og han blev ikke udfordret på generalforsamlingen, der blev afviklet i en positiv stemning.

Magnus Dahlmann (formand) fortalte om årets arbejde i foreningen. Flere projekter var klar til at forelægge Kommunen allerede sidst på året 2013, men kommunalvalget kom i vejen, og først for nogle uger siden var Kommunen klar til at gå aktivt ind i projekterne. Til gengæld kunne flere fra bestyrelsen bevidne, at samspillet med Kommunen nu fungerer imponerende godt.

Status på projekter som bosætning, sti til Kvie Sø, børnefiske å, sø ved Kølbanken, MTB stien mm blev gennemgået. Af tunge projekter, som er sat i gang, tæller en masterplan for udvikling af hele det sydlige området omkring Mariehaven og Møllen samt en tilsvarende plan for området i nord omkring Skovlund-Ansager Hallen.

Magnus Dahlmann fortalte, at Knud Erik Madsen har trukket sig fra sin post som formand for kultur og bymiljø men stadig vil være aktiv dog i mindre målestok. Ejvind Knudsen overtager formandsposten efter Knud Erik Madsen.

En engageret forsamling spurgte ind til projekterne, fx. hvorfor stadion skulle flyttes op til hallen, den ligger vel godt nok, hvor den er nu? Britte Buhl forklarede, at det skal den heller ikke, i hvert fald ikke foreløbig og fremviste tegninger af planer for små udendørs baner til mange forskellige aktiviteter liggende umiddelbart omkring hallen. Det er ønsket senere at kunne råde over en enkelt større kunststofbane, som måske vil gøre det nuværende stadion overflødigt. Men det ligger et stykke ude i fremtiden.

Første regnskabsår går til udgangen af 2014, så der blev ikke fremlagt noget regnskab. Joan Nielsen (kasserer) kunne dog berette at kontingenterne blev opkrævet i januar måned og at ca. 100 af de 635 medlemmer endnu mangler at betale. Husleje i Den Gamle Station, hvor foreningen nu har hjemsted, har været eneste udgift. 1.000 kr om måneden betales i husleje.

Bestyrelsen er på 7 mand og to suppleanter, som begge deltager i bestyrelsesarbejdet. Alle blev genvalgt og ingen nye kandidater meldte sig.

Under eventuelt blev der spurgt om Ansager Byudvikling var åben for nye projekter, hvilket blev bekræftet. Frank Sørensen fremlagde derefter forslag til et nyt projekt: "Genetablering af den gamle genbrugsplads". Et forslag som tydeligt faldt i god jord blandt forsamlingen.

Generalforsamlingen blev hævet, og nu gjaldt det hotellets nybagte boller og en tiltrængt kop kaffe.

Karsten Madsen

vist 1225 gange