tirsdag 13 maj 2014 - Ansager
Generalforsamling: Ansager byudvikling
Generalforsamlingen afholdes på Ansager hotel tirsdag den 20. maj 2014

Ekstraordinær generalforsamling samme dag kl. 19.00

Dagsorden:

1)Valg af dirigent
2)Vedtægtsændringer
3)Evtentuelt

Ordinær generalforsamling kl. 19.30

Dagsorden:

1)Valg af dirigent
2)Valg af referent
3)Godkendelse af referat
4)Formandens beretning
5)Regnskabsaflæggelse
6)Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
7)Indkomne forslag
8)Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9)Valg af revisor
10)Eventuelt

Medlemmer, der ønsker at stille forslag, skal sende disse til formanden inden 14 dage før generalforsamlingen

Mvh. Bestyrelsen

Bestyrelsen
vist 792 gange