tirsdag 6 maj 2014 - Skovlund
Friskolen gør noget andet end folkeskolen

Eleverne i Skovlund Friskoles 1. klasse vil få undervisning svarende til 20 hele klokketimer om ugen efter sommerferien.Eleverne i en folkeskoles 1. klasse vil få undervisning i 19 hele klokketimer om ugen.

Eleverne i Skovlund Friskoles 8. klasse vil få undervisning i 24 hele klokketimer om ugen, og det er præcis det samme som for en 8. klasse i folkeskolen.

Oplysningerne stammer fra en liste, som skoleleder på Skovlund Friskole, Jette Bech Mathiesen, har lavet for at belyse, hvordan eleverne på friskolen får den samme undervsiningsmængde og den samme portion bevægelse som eleverne i folkeskolen, selv om friskolen ikke bliver en heldagsskole efter sommerferien.

Hun oplever forståelig forvirring omkring, hvor friskolen stiller sig, når folkeskolen efter sommerferien mærker den nye folkeskolereform træde i kraft.

Her vil eleverne i folkeskolen få en skoledag med flere timer end i dag, og hvor skoledagen skal være en blanding af undervisning, bevægelse, kreativitet og understøttende undervisning.

Bogligt og kreativt

Men de krav opfylder friskolen allerede i dag og vil derfor sagtens kunne hamle op med folkeskolen trods de nye tider, mener skolelederen:

– I folkeskolen skal der satses mere på de kreative fag samt dansk og matematik, og det vil helt sikkert komme mange elever til gode, men samlet set er vi rigtig godt med på friskolen. Vores timetal matcher de vejledende tal fra Undervisningsministeriet. I de kreative fag har vi meget at tilbyde børnene, og lærerne brænder ligeså meget for de boglige fag, som for de kreative/praktisk-musiske fag, skriver Jette Bech Mathiasen i en pressemeddelelse om skolen.

Samarbejde med efterskolen

Af listen i pressemeddelelsen fremgår det, at Skovlund Friskole både i de yngste, de mellemste og de ældste klasser ligger timemæssigt helt på lige fod med folkeskolen, og der er også sat tid af til frikvarter og anden leg og pædagogisk aktivitet. Desuden indgår friskolen efter sommerferien et samarbejde med Skovlund Efterskole:

– Det skal både være udfordrende socialt og fagligt at gå i skole på friskolen, når man er blandt de ældste, så derfor har vi som begyndelse lavet aftale med efterskolen om et samarbejde angående projekt, terminsprøver og eksamen næste år. Vi skaber selv og sammen med efterskolen nogle spændende skoledage og fritidsmuligheder i det kommende år, skriver Jette Bech Mathiasen.

Mai M. Christensen, Ugeavisen Ansager-Helle uge 19

vist 461 gange