fredag 18 apr 2014 - Landistrikter
Byfornyelse skal skabe mødesteder
Der uddeles hver år 60 mio. kr. til områdefornyelse. 35 mio. kr. fordeles til områdefornyelse i mindre byer (med under 10.000 in
Der uddeles hver år 60 mio. kr. til områdefornyelse. 35 mio. kr. fordeles til områdefornyelse i mindre byer (med under 10.000 in Foto: Jens V. Nielsen
Mødesteder, byliv og bosætningsvilkår er i højsædet med dette års uddeling af de 60 mio. kr. til områdefornyelse af nedslidte og udsatte byområder

Hovedgaderne i de mindre byer er under pres, og byernes centrum trænger mange steder til et løft, hvis de igen skal blive et naturligt samlingssted for liv og handel samt møde mellem borgerne. Med årets ramme på i alt 60 mio. kr. til områdefornyelse er der et løft på vej i 16 byer fordelt over 15 af landets kommuner.

”Det er helt centralt for vores byer, at der er liv i gaderne og rammer til at mødes, som er vigtigt for at skabe bedre vilkår for øget bosætning. Men mange mindre byer oplever fraflytning og danskernes indkøbsvaner ændrer sig, og derfor er jeg glad for, at vores kommuner sætter fokus på rammerne for mødesteder og byliv med områdefornyelsen.”, siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Med midlerne er der mulighed for at give et markant fysisk og socialt løft til de byområder, der trænger mest til det. Særligt er de mindre byer stærkt repræsenteret med 13 byområder, der får tilsagn om reservation til områdefornyelse. Her er der store udfordringer med nedslidte byrum, manglende mødesteder og tomme hovedgader. I år har mange kommuner derfor sat fokus på at modernisere hovedgader til bedre byliv og offentlige byrum og pladser til uformelle mødesteder samt forny byerne for at skabe bedre bosætningsvilkår, bedre rammer for butikslivet samt potentiale for turismeudvikling.

”Mange af de mindre byer skal finde en ny identitet, men ansøgningerne viser mig, at kommunerne både har viljen og evne til at tænke nyt. En attraktiv bymidte er vigtig for at tiltrække nye beboere og turister, som kan give udvikling, ” siger Carsten Hansen.

Liv og Land, pressemeddelelse

Læs mere her: www.livogland.dk

vist 475 gange