torsdag 17 apr 2014 - Ansager
Projekt: Søen ved Kølbanken
Skitse over anlæg ved Kølbanken. Kortet er fra før Åvænget blev anlagt og åens oprindelige slyngning anes
Skitse over anlæg ved Kølbanken. Kortet er fra før Åvænget blev anlagt og åens oprindelige slyngning anes
På engen ved Kølbanken ønskes bækken genslynget og to mindre vådområder etableret med forbindelsesbro og stier.

De to bydele nord og syd for Kærbæk bliver knyttes sammen og samtidig skabes et rekreativt område på engen syd for Kølbanken.

Oprindeligt var der i projektet planer om én stor sø på engen, som skulle etableres ved opstemning af bækken foran jernbanedæmingen.

Det synes urealistisk at få lov at opstemme bækken, nu hvor man andre steder ofrer meget på at genskabe fri passage i vandløb. Projektet er derfor ændret. Nu satses i stedet på at genslynge bækken til næsten det forløb, den havde, før den blev rettet ud.

Varde Kommunes naturafdeling får snarest overdraget vores forslag til anvendelse af området. De vil derefter se på, hvad der er muligt og udarbejde en færdig plan med "rigtige" tegninger, så der kan søges om tilladelser.

- Forvent nu ikke, at vi begynder at grave næste uge, siger Ole Andreasen, leder af projektet. Der er meget, der endnu ikke er faldet på plads omkring tilladelser og finansiering. Det er dog en milepæl, at projektet nu kan afleveres til kommunen.

Karsten Madsen

Projektet:

Dette projekt skal knytte de to byområder sammen samt etablere et nyt rekreativt område i engen mellem Nørregade, Åvænget, banedæmningen og Kølbanken/Fuglebakken til glæde for byens borgere og de turister, der besøger byen.

Området har 2 ejere, hvoraf Varde kommune ejer ca. 1/3, den anden ejer, som har ca. 2/3 af engen, er positivt stemt til projektet.

Det påtænkes at genetablere slyngningerne af Kærbæk, og engstykket tænkes anlagt som et mere groft naturområde, der plejes af nogle få kreaturer eller får.

Arealet foreslås også anvendt til udgravning af to mindre vådområder adskilt fra selve bækken til til gavn for padder og frøer. Endvidere anlægges en natursti langs bækken med orienteringslys i form af solcellelamper, ligesom der anlægges en mindre bro over bækken. Denne naturgenopretning er i samklang med ”Storken tilbage til Ansager” i Udviklingsplan Ansager 2018.

Vedligeholdelsen af de 2 søer skal varetages ved brug af frivillig arbejdskraft.

Oversigt over ”Tegning af Sø ved Kølbanken”

1.Bro over Kærbæk så bred, at dyr kan passere bækken
2.2 a og 2 b 2 vådområder
3.Sti af stabilgrus
4.Indhegning
5.2 bord/bænk sæt

Ole Andreasen
Ole Andreasen

Projektleder: "Søen ved Kølbanken"
E-mail: norma.ole@bbsyd.dk
Tlf: 75296084

vist 1186 gange