tirsdag 15 apr 2014 - Skovlund
Skovlund Friskole er i hård konkurrence
Optimismen var stor ved Skovlund Friskoles generalforsamling, for skolen har haft et stabilt elevtal. Men endnu er kun få skrevet ind til næste år, så der skal fortsat kæmpes

Elev-tilgang er en sport på lige fod med meget andet, og skolerne kæmper hårdt om de elever, der er til rådighed. Det mærker også Skovlund Friskole, der til august har eksisteret i to år, og som ved den årlige generalforsamling i mandags gjorde status på året, der gik.

Friskolen er fortsat i fuld fremdrift og kan glæde sig over et stabilt elevtal, fortalte bestyrelsesformand Verner Kristensen. 77 elever og 25 SFO-børn var indskrevet på skolen 5. september 2013, som er det såkaldte »statustidspunkt«, som skolens tilskud beregnes ud fra. Tilmeldinger efter den dato udløser ikke tilskud, men nye elever er naturligvis stadig meget velkomne på skolen.

Og ikke bare var der 77 elever på skolen i september. De er også for størstedelens vedkommende blevet på skolen hele skoleåret, ligesom der er kommet enkelte nye elever til.

– Ved forespørgsel til forældregruppen og eleverne, er det absolut glædeligt, at det ser ud til, at vi kan fastholde de nuværende 7. klasses-elever i 8. klasse, og at vi også kan fastholde en 9. klasse. Vil forventer således til det kommende år et samlet elevtal på 80 fordelt fra 0. til 9. klasse, sagde Verner Kristensen i sin beretning på generalforsamlingen.

Efterskolen og børnehuset

Til gengæld er de yngste årgange meget små, og der er indtil nu to elever indskrevet til skolestart i 0. klasse efter sommerferien. Det kan sagtens gå, idet eleverne kommer til at gå i en fælles indskoling med 1. og 2. klasses-eleverne. Men friskolen vil gerne have endnu bedre tag i områdets mulige elever:

– Det er glædeligt, at vi i løbet af året har mærket en stigende interesse for skolen fra vores nærområde, og elever er startet med god succes. Desværre er enkelte elever også startet på andre skoler af forskellige årsager – dog heldigvis ikke på grund af utilfredshed med skolen, sagde Verner Kristensen.

Det kom også frem i beretningen, hvordan et vellykket samarbejde med Hoven Friskole har gjort det endnu sjovere at være elev i de ældste klasser, fordi de hermed får udvidet deres faglige og sociale miljø. Og et stærkt samarbejde med Skovlund Efterskole og Skovlund Børnehus er undervejs, ud fra den teori, at eleverne kan få stor glæde af at indgå projekter med både ældre og yngre elever.

Skolereformen forventes ikke at give nogen større forandringer på Skovlund Friskole, da skolen allerede i høj grad opfylder reformens nye ønsker til undervisningsformen, understregede Verner Kristensen, så kun arbejdstidsreglerne bliver for alvor nyt.

Og så er man på Skovlund Friskole spændt på, hvad udfaldet bliver af Varde Kommunes overvejelser om skolesammenlægninger.

En indædt kamp

– Godt nok er folkeskolerne i Varde Kommune umiddelbart fredet indtil videre, men der er jo en løbende debat om sammenlægninger – med store elevtal i klasserne til følge. Dette kan måske være medivrkende til, at flere får interesse for friskolen. Vi har ganske vist ikke de store forventninger til elevtilgang fra nærområdet, da de selvfølgelig også fører en indædt kap for at fastholde elevtallet og tage nogle elver fra vores område. Men vi er stadig fuldt overbevist om, at det var den rigtige beslutninge at sætte gang i Skovlund Friksole, og det stiller bare endnu stærre krav til os om at få vores andel af eleverne, sagde Verner Kristensen.

Skovlund Friskoles Støtteforening har desuden fået bevilget tilskud til flere bærbare computere og et opladerskab samt projektorer og højttalere.

Mai Møller Christensen, Ansager-Helle Ugeavis uge 15

vist 610 gange