tirsdag 8 apr 2014 - Ansager
AIF: Referat fra generalforsamling
Den 26. marts 2014 holdt Ansager Idrætsforening generalforsamling i Skovlund-Ansager hallen

1
Valg af dirigent. Ole Nielsen

2A
Beretning ved Britta Buhl:

Badminton: Det har været et godt år , hvor antallet af børnespillere er steget og hvor der er blevet afviklet natminton med stor succes. Badmintonudvalget består af: Rie, Verner, Birgitte Hermansen og Linette Østergård.

Håndbold: Jyllandsserie Damer klarer sig godt, 2. hold damer rykker op i Serie 1. Turneringen slutter d. 13/4, hvor der vil være fællesspisning for sponsorer. Nyt i år - U 12 piger har trænet sammen med team Helle med stor succes, de har spillet under SIF/ANSAGER. Der er blevet samlet juletræer ind så spillerne kan komme til Ungarn. Der er på damesiden indledt et samarbejde med team Esbjerg, vi har haft en spiller til at træne med og hun er spilleberettiget i næste kamp.
Fremadrettet: lave træning med bold for de helt små 3-4 årige. Hvordan tiltrækker vi nye spillere og hvordan fastholder vi dem.
Håndboldudvalget er udvidet til 7 medlemmer: Finn, Irene, Jytte, Margrethe, Pus, Nina D. og Lone Emborg.
Jytte gjorde opmærksom på at kassererens (Gitte)’s arbejde er meget svært og at man egentlig skal være revisor, for at kunne bestride jobbet, at hun gør et rigtigt stort stykke arbejde og det er alle i bestyrelsen enige i.

Fodbold: Det har været en udfordring med de mange indbrud der har været, der er blevet hugget olie og mange andre småting, men det værste er, at der er ødelagt for rigtig mange penge, ved at der bliver brudt ind, Kalle er i kontakt med forsikringen, så må vi se hvad der kommer ud af det. Årets højdepunkt var Mariefestival, det var et stort arbejde, men alle klarede det godt. Tommy fratrådte som træner og ny træner er Magnus Buhl med Dan Olesen som holdleder. Samarbejdet med SIF. på ungdomssiden går rigtig godt.
Man ser gerne fra fodboldafdelingens side at man bliver på de nuværende baner.
Ny formand i afdelingen bliver Stine Hansen og resten af bestyrelsen er Linette Østergård, Jonas Kortsen, Nicolaj, Kalle og Camilla Jørgensen.

Gymnastik: Startede året med at få 20000kr. af Tuborg fonden. Der har været 140 aktive gymnaster. Der har været afholdt springnat med stor succes. 8. og 9. klasse fra Ansager skole har trænet under Lone til gymnastikopvisning.
Gymnastikopvisningen var en stor succes med 347 betalende tilskuere, der så 8 lokale hold 1 8-9 klassehold, lederne og Æ’JUNGS give en fantastisk flot opvisning.
Nye i gymnastikudvalget er Marie Jensen og Joan Jensen, de erstatter Pernille Østergård og Lone Gjelstrup.

Udfordringen for AIF er økonomien, det ville være rart med et par stykker, der vil påtage sig opgaven med sponsorer.
Mariefestival gav et overskud på ca. 16.000 kr. Der blev brugt mange frivillige hjælpere en stor tak til dem.

AIF er gået med i DM I foreningsudvikling, Ove Nørager har tegnet de ideer gruppen har til området ved hallen og Britta fortalte om ideerne.

AIF er med til at arrangere fastelavn, Torvedag, Sct. Hans og Mariefestival.

AIF skal holde fast på det sportslige og have fokus på økonomien. Torvedagen den 31 maj 2014 bliver på parkeringspladsen nedenfor kirken. AIF skal stille med folk til at sætte borde op ellers er vi ikke engageret i dagen.

Mariefestival: Det vil være dejligt hvis alle vil sætte flag op under festen.

Nyt tiltag: lørdag den 14 juni 2014, vil der blive afholdt en rigtig familiedag på stadion, hvor alle afdelinger vil finde på sjove tiltag for hele familien. Sponsorløbet er flyttet dertil. Der vil blive afholdt alkoholfri diskotek for de unge om aftenen i Rottehullet.

Forslag: AIF sælger øl til Torvedag, men ølsalget er meget lavere end for blot nogle år siden, så fortjenesten var for lille i forhold til arbejdet.

Forslag: AIF sælger teltet.

Når Gitte har medlemstallene vil Leif meget gerne have dem, da der er rigtig mange klubber som rammer loftet på 50% over 25 år.

Drøftelse af Mariefestival – mere musik, som bliver imødekommet.

2B
Fremlæggelse af regnskabet ved Gitte, som svarede på de spørgsmål der var og både beretningen og regnskabet blev enstemmigt godkendt.

3
Valg af forretningsudvalgsmedlemmer: Gitte Soelberg og Karin Nielsen var på valg begge modtog genvalg og det blev de.

4
Indkomne forslag : ingen

5
Valg af 2 suppleanter: På valg var Ole Nielsen og Jan Kristensen, begge modtog genvalg og det blev de.

6
Valg af 2 revisorer : Finn Grundahl og Lars Blak, de blev genvalgt.

7
Der er stadig en ledig plads i forretningsudvalget, ingen ønskede at træde ind. Det blev drøftet om ikke en af suppleanterne så skal træde ind. Inden næste generalforsamling skal vi have gjort noget ved, enten vedtægterne eller der skal 1 mere ind i forretningsudvalget, da der står at forretningsudvalget består af 4 medlemmer.

8
Evt. Intet

9
Ole Schmidt fortalte om Dubli der er en net baseret indgang til indkøbssteder, som kan give den handlende %er, men kan give AIF penge hver gang der bliver handlet på nettet gennem AIF.’s Netshop. Det koster ikke noget for AIF at være med, men med lidt held kan det give nogle hårdt tiltrængt penge til klubben.

Karin Nielsen

vist 670 gange