mandag 10 mar 2014 - Ansager
AIF: Generalforsamling
AIF Generalforsamling onsdag den 26. marts kl. 19.00 i Skovlund-Ansager hallen

Inden generalforsamlingen afvikles der årsmøder i underudvalgene:
for håndboldafd. Kl. 17.30 i hallen
for gymnastikafd. Kl 17.45 i hallen
for fodboldafd. Kl 17.30 i klubhuset

AIF Generalforsamling

Onsdag d. 26 marts kl. 19 i Skovlund-Ansager hallen

Dagsorden:

1.Valg af dirigent
2.Aflæggelse og godkendelse af beretning
a. forelæggelse og godkendelse af der reviderede regnskab
b. fremlæggelse af budget
3.Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
a. Karin Nielsen og Gitte Solberg (modtager genvalg)
4.Valg af to suppleanter
5.Ole Nielsen og Jan Kristensen
6.Valg af to revisorer
7.Finn Grunddahl og Lars Black
8.Der er stadig en ledig plads i bestyrelsen
9.Evt.
10.Ole Schmidt fra DUBLI vil fortælle, hvordan du kan spare penge ved nethandel og samtidige være med til at tjene penge til AIF
vist 540 gange