søndag 9 mar 2014 - Ansager
Referat: Generalforsamling
Konfirmander i Ansager årgang 1954 blev vist på generalforsamlingen
Konfirmander i Ansager årgang 1954 blev vist på generalforsamlingen Foto: Ansager Lokalhistoriske Arkiv
Støtteforeningen for Ansager Lokalhistoriske Arkiv holdt generalforsamling tirsdag den 4. marts 2014 i Den Gamle Station

Ordstyrer: Magnus Dahlmann

Foreningens leder, Ole Andreasen fremlagde årsberetningen, som blev godkendt af forsamlingen.

Bilag: Årsberetning 2013

Kasseren, Bent Nielsen fremlagde regnskabet, som ligeledes blev godkendt.

Bilag: Regnskab 2013

Valg til bestyrelsen: Ole Andreasen var på valg, og ønskede ikke genvalg. Erik Eriksen, som hidtil havde været 1. suppleant, blev valgt i stedet.

Ingrid Jensen blev genvalgt som suppleant og ligeledes Winnie Østergård som ny suppleant.

Til revisorer blev Irene Hinsch og Mette Nielsen genvalgt, og som suppleant for dem blev Inge Gylling Jensen genvalgt.

Kontingent forbliver uændret. 100 kr for en enkelt. 150 kr for en husstand.

Referant: Ove Nørager–Nielsen

vist 1009 gange