torsdag 27 feb 2014 - Ansager
En eftermiddag med Kaj Munk
Jørgen Nørgaard – en levende fortæller
Jørgen Nørgaard – en levende fortæller
Eftermiddagsmøde på Sogneården med Jørgen Nørgaard

Ansager Sognegård var vel besøgt til menighedsrådets eftermiddagsmøde tirsdag d. 25. februar med tidligere efterskoleforstander Jørgen Nørgaard, der i løbet af nogle timer gav tilhørerne en både historisk, morsom og dramatisk oplevelse af Kaj Munk.

Jørgen Nørgaard fortalte meget levende om Kaj Munks første år. Han mistede tidligt sin far og som femårig også sin mor. Som tilhørere oplevede vi Jørgen Nørgaards dramatiske evner, da han gengav, hvordan han forestillede sig, sognets store bønder har stået ved graven og tinget om, hvem der skulle tage sig af den splejsede dreng. Det skulle jo nødigt koste sognet for meget. Til alt held meldte moderens kusine Marie Munk sig, og derved fik Kaj Munk sit efternavn. Sognet tog alt bohave til dækning af begravelsen. ”En dåbskjole, en kaffedug og Gud blev hele min arv” skrev Kaj Munk i sine erindringer.

Sognerødderne havde ved at skrive moderens navn mindre gjort plads til Kajs navn på gravstenen, fordi han var et lille skravl, men Kaj Munk fortalte siden ”Jeg snød døden.” Han kom i skole hos lærer Vedsted, der var en levende grundtvigianer og fortæller. I søndagsskolen, fortalte han, sad de på ølkasser, der var ”omvendt” til lejligheden. Samtidig var plejeforældrene en del af Indre Mission, og Kaj Munk voksede op med troen.

Allerede i studietiden skrev Kaj Munk skuespil, og da han fik ansættelse i Vedersø, skrev han på opfordring af teaterdirektør Bendix et skuespil, der skulle tage bønderne alvorligt både grundtvigianerne og missionen – nemlig ”Ordet.”

Efter kaffen fremførte Jørgen Nørgaard meget dramatisk skuespillet ”Ordet” - med alle rollefigurernes replikker i en forkortet - men levende og intens udgave. Vi fik som tilhørere et godt og humoristisk indblik i digterpræsten Kaj Munks store evner som dramaturg og skribent – og dermed en rigtig god teateroplevelse med os hjem.

Vivian Gosch

vist 884 gange