mandag 10 feb 2014 - Ansager
Læserbrev: Sikkerhed, sundhed - Cykelstier!
Det er klogt og godt at investere i cykelstier på langt sigt, for her ud over respekterer man også børns, unges og ældres ret til at færdes sikkert i nærområdet.

Der bør derfor etableres en cykelsti langs den ene side af Krogagervej/Ansager Landevej a' la' den eksisterende mellem Ansager og Skovlund.

Kommunale randområder har det svært i krisetider. Billund og Varde kommuner må samarbejde på tværs af kommunegrænserne, når det drejer sig om løsning af infrastukturen: cykelstier og fælles offentlige busruter.

Det pågældende vejstykke mellem Krogager og Ansager, tidligere amtsvej, er smalt og levner ingen plads til bløde trafikanter, når f.eks. to lastbiler eller personbiler mødes som modkørende. Der findes ingen busser eller anden offentlig transportmulighed mellem Krogager/Stenderup og Ansager. Skolesøgende børn er derfor tvunget ud på en farefuld tur, ligesom ældre og yngre, der ikke har bil til rådighed.

Krogager/Stenderup fællesråd samt Ansager udviklngsråd ønsker, at der snart bliver taget nogle initiativer fra kommunerne, så man i fællesskab kan få en god, sund løsning.

Alex Wraae
Krogagervej 35
6823 Ansager

vist 513 gange  
Annonce