onsdag 25 dec 2013 - Ansager
Hus til salg, er det vinterklar?
HUSK at gøre dit hus vinterklar- også selvom det er til salg

Vinteren står for døren og det er på tide at gøre klar til de koldere dage og nætter.

Vinterens udvikling de seneste par år gør, at vi er nødt til at beskytte vores boliger yderligere. Start med taget og få det tjekket for huller og revner, løse tagsten mv. taget skal modstå de kraftige storme, regn, tung sne og vedvarende frost. Rens derefter tagrender, skotrender og nedløbsrør og sørg for at regnvand ledes væk fra husets mure og sokkel. Tjek ligeledes husets murværk, fuger og sokkel for revner og tjek vinduerne for revner også i fugen.

Frostsprængninger af vandrør

Står din ejendom tom eller er der nogle værelser i din ejendom du ikke benytter, så husk at sikre dig mod frostsprængte vandrør – det er én af de hyppigste skader med store økonomiske konsekvenser for ejeren og især hvis frostsprængningen først opdages efter ejerskifte.

Når vandet får lov til at stå i rørene vinteren over, kan det risikere at fryse til is, og rørene kan sprænge. Det kan du undgå ved at lukke for hovedhanen og tømme alle husets haner for vand. Har du en udendørs vandhane, så husk også at tømme den.

Det er vigtigt også at tømme toiletkummen for vand eller komme en frostvæske i. Hvis du vælger at tømme kummen for vand, så husk endelig at stoppe en klud i, ellers får man lugten fra kloakken.

Og husk snerydning

Loven er ganske klar i forhold til snerydning: Ejeren har pligt til at rydde sne og is væk fra sit fortov. Tidsrammen gælder sædvanligvis fra klokken 7 (søndage klokken 8) til klokken 22 om aftenen, men hvis grunden bliver befærdet af mennesker uden for tidsrammen - for eksempel restauranter eller institutioner - skal man sørge for, at grunden altid er ryddet. Husk desuden at rydde vejen til husets indgange, postkassen og skraldespanden, så heller ikke postbud, skraldemand og andre, der skal have adgang, falder og kommer til skade.

Med ønske om en glædelig jul og godt nytår

Heidi Hansen

vist 1021 gange