tirsdag 17 dec 2013 - Ansager
Medlemsskab - Ansager Byudvikling
Medlemsgruppen under Ansager Byudvikling
Medlemsgruppen under Ansager Byudvikling Foto: Johnny Enghave
Nu over 600 medlemmer i Ansager Byudvikling. Girokort er sendt til alle medlemmer.

Der har siden festivaldagene i september været arbejdet fokuseret på at udvikle foreningens medlemsskare. Medlemsambassadørene har afholdt informationsmøder, har udsendt informationsmateriale og besøgt medborgere. Ambassadørerne er overalt blevet taget godt imod, og det samlede medlemsantal har nu rundet de 600 medlemmer.

Det viser, at vi i Ansager vil vores by.

En så stor og bred borgeropbakning giver foreningen et betydningsfuld mandat i samarbejdet med Varde kommune og får bestemt også en stor betydning, når Fundrasinggruppen i det nye år skal i gang med at søge forskellige fondes finansielle støtte til byens udviklingsprojekter.

Der er tegnet medlemsskab hovedsagelig fra Ansager og opland, men også mange tidligere bysbørn har tegnet medlemsskab.

Medlemsgruppens næste skridt bliver opsøgende arbejde i forhold til tegning af erhvervsmedlemsskab. De erhvervsdrivende i by og opland vil modtage et brev fra Ansager Byudvikling med opfordringen om at tegne erhvervsmedlemsskab i Ansager Byudvikling og hermed støtte op om byens femårig udviklingsplan. Der vil efterfølgende i løbet af januar blive taget kontakt til de enkelte erhvervsdrivende.

Mange har spurgt til betaling, og vi er nu så langt, at der bliver sendt girokort med betalingsdato den 20. januar 2014. Det årlige kontingent udgør 200 kr,- pr. voksen medlem af Ansager Byudvikling 2013-2018, og der opfordres til, at man tilmelder sig automatisk betalingsservice for den 5 årige periode, som udviklingsplanen er vedtaget at løbe over.

Ansager Byudvikling vil gerne sige tak for den store opbakning og tak for den store indsats som medlemsgruppens frivillige ambassadører indtil nu har ydet.

Lilian Hinsch

Læs mere her: ansager.info

vist 1017 gange