mandag 11 nov 2013 - Varde
Lejeboliger til soldater og deres familier
Varde Kommunen ønsker at kortlægge ledige boliger i lokalområderne for at finde lejeboliger til de kommende soldater fra Sønderborg Kaserne

Varde Kommune har indført et nyt initiativ "tilflytterservice" hvor kommende soldater kan "bestille" en tur med bosætningsguiden rundt i kommunen. På baggrund af deres ønsker for bolig, fritidsinteresser m.v. vil de blive kørt rundt i et område, som de enten selv har fundet en bolig i, eller som de af andre grunde er interesseret i. Der er allerede et par stykker, der har bedt om hjælp til at finde lejeboliger.

Dorthe Lund, fra Kommunikation og Udvikling i Varde Kommune, beder om hjælp til, at undersøge om der evt. er tomme huse/nedlagte ejendomme i vores område. Såfremt der er, vil Dorthe gerne have kontaktoplysninger på ejer (navn og telefonnr.). Hun vil så tage kontakt og forhåbentlig få nogle aftaler i hus.

Forventningen er, at folk i den periode, som de sidder til leje, vil sondere terræn og efterfølgende købe bolig samme område, som de i første omgang kommer til at bo i. Der skal meget til, før man endnu engang flytter børn til en ny skole.

Dorthe Lund har allerede to familier med mindre børn, som er interesseret i:
- Lejebolig med god plads - evt. nedlagt landbrug (ikke vigtigt hvor)
- Lejebolig med min. 4 værelser inden for bygrænsen i Varde - gerne syd- vestlige del.

Alt har interesse - for der vil komme flere henvendelser jo nærmere vi kommer årsskifte. Sergentskolen starter 1. april i Varde og folk har tilkendegivet, at de gerne flytter før.

Har I i jeres borger- eller sogneforening ideer til mulige bosætningstiltag, forslag til samarbejde omkring tilflyttere og bosætning, så er I meget velkomne til at kontakte Dorthe Lund.

Dorthe Lund - tlf: 7994 6183 - email: dolu@varde.dk

vist 1037 gange