fredag 1 nov 2013 - Ansager
Byudvikling: Den Gamle Station
Den Gamle Station i Ansager
Den Gamle Station i Ansager Foto: Karsten Madsen
Hvad kan den gamle stationsbygning anvendes til? Ideer er velkomne.

Midt i Ansager ligger Den Gamle Station og vidner om Ansagers tid som stationsby. Modsat mange andre landsbyer blev Ansager ikke delt i to, da jernbanen kom til byen.

Vi har ingen jernbane mere, men bygningen ejes og benyttes af Ansager Lokalhistoriske Arkiv, som har sin samling og har åbent for gæster hver onsdag fra kl. 13-16 og mandag fra kl. 16-18.

Foreningen Ansager Byudvikling har også for nyligt fået adresse i bygningen. Når man passerer bygningen, har man måske bemærket en tiltagende mødeaktivitet.

Der er også blevet afholdt kurser i bygningen. Lægehuset holdt fx et kursus i førstehjælp og hjertestarter.

Den Gamle Station er med i Ansager Byudviklings planer for Ansager 2018. Bygningen skal bevares som vidnesbyrd om Ansagers udvikling, og man vil skabe liv i bygningen ved at lade den huse nyttige funktioner for byen.

Således står der i Ansagers udviklingsplan Ansager 2018:

Fortid og fremtid i Den Gamle Station

Hovedidé:

At restaurere og opbygge Den Gamle Station til byens hjerte og oplysningspuls, hvor alle kan hente oplysninger og informationer om fortid, nutid og fremtid i Ansager.

For at skabe sin fremtid er det vigtigt at kende sin fortid - og det er vigtigt at formidle byens historie til borgere og besøgende. Det er væsentligt at få mennesker til at leve og være, og derfor skal der også aktiviteter ind der peger fremad.

Projektets elementer:

Udarbejde en plan for hvad bygningen kunne indeholde ud over kontor til lokalarkivet. Det kunne være turistbureau og mødelokaler så foreninger og andre kan drage nytte af husets indretning.

Man skal evt. kunne gå på nettet via gratis trådløs. Der kunne eventuelt indrettes en hyggekrog hvor turister kan spise sin madpakke.

Den Gamle Station behøver ikke være fuldtids bemandet - både bibliotek og turistkontorer er i dag i nogle tidspunkter ubemandet.

Tilbyde tematiseret arrangementer for byens borgere.

Gruppen i Ansager Byudvikling som arbejder med Den Gamle Station vil gerne have flere med i projektet, da der gerne skulle komme nye ideer frem om anvendelse af Den Gamle Station.

Indtil videre deltager fra Arkivets Støtteforening: Birgit H Larsen, Ingrid Jensen, Bent Nielsen, Erik Eriksen og Ole Andreasen.

Har du lyst at deltage i gruppen og arbejde med projektet Den Gamle Station, så byder Ole Andreasen dig velkommen i gruppen.

Kontakt: Ole Andreasen

Tlf: 7529 6084 mail:norma.ole@bbsyd.dk

vist 1086 gange