onsdag 9 okt 2013 - Ansager
Mariehaven: Nedtagning af omstridt broanlæg
Omstridt broanlæg i Mariehaven rives nu ned
Omstridt broanlæg i Mariehaven rives nu ned Foto: Karsten Madsen
Mariehaven er åben for alle, der vil overvære nedtagningen nu på søndag

Selvom Ansager efterhånden er vant til, at Helge Engelbrecht's musikkulturelle begivenheder "Sommersang i Mariehaven" , "Koncerter i Musikgalleriet" og ikke mindst byens nyeste skud på stammen nemlig "Mariefestivalen" trækker nogle, for byen og kommunen, meget positive og værdifulde overskrifter i såvel lokale - og landsdækkende aviser; så var det alligevel med en vis bitterhed at byen i forsommeren kunne læse om Naturklagenævnets snævre afgørelse om, at broanlægget i Mariehaven var ulovligt opført.

Velvidende at afgørelsen efterfølgende ville forpligtige Varde Kommune til at skulle udstede et nedtagningspåbud, valgte Helge Engelbrecht dog at tage afgørelsen til efterretning med ophøjet ro.

"Set i lyset af de fremadrettede udviklingsønsker, som Ansager sammen med Varde Kommune har beskrevet i byens fem årige udviklingsplan "Ansager 2018", mener jeg, at tiden er inde til, at vi fokuserer på fremtiden og forsøger at se tingene i et større perspektiv." siger Helge Engelbrecht fra sin bænk nede ved åen i Mariehaven.

"Jeg har sammen med Magnus Dahlmann fra Ansager Byudvikling afholdt nogle meget konstruktive møder med Varde Kommune. Vi har haft en god dialog med Udvalgsformand Preben Olesen og fået god bistand fra Ivar Sande fra afdelingen for Plan & Teknik. Vi har åbent drøftet, hvad der skal til for bringe de aktuelle forhold i Marienhaven iorden, men samtidig også fået set lidt på de fremadrettede udfordringer, som "Ansager 2018" måtte afspejle for området", siger Helge og fortsætter, " Med nedtagningen af det gamle broanlæg, kan man næsten metaforagtigt sige, at vi "Bygger bro" til noget større ! At Varde Kommune i denne proces samtidig har gjort det muligt for mig at indgå aftale om køb af det kommunalt ejede areal ned mod Ansager Å; gør at vi nu endelig kan få lovliggjort alle tingene og dermed virkelig kan rette blikket mod det, vi gerne vil udvikle fremadrettet"

Magnus Dahlmann er helt enig i, at det drejer sig om at løfte blikket og se fremad.

Med vores 5-årige byudviklingsplan "Ansager 2018" udtrykker et enigt og viljestærkt Ansager, at vi vil vores by!

Selvom vi har for vane at sige "Det er viljen til at ville, der skaber evnen til at kunne", så har møderne med Helge og Varde Kommune også tydeliggjort, at sammenhold og gensidig forståelse for hinandens arbejde bestemt også er vigtige ingredienser til en succesfuld opskrift" siger Magnus Dahlmann og slutter, "Vi er alle Varde Kommune - og om vi er borger, politiker eller medarbejder i den kommunale forvaltning, så er vi hinandens forudsætning!"

Det tidligere omstridte broanlæg i Mariehaven nedtages nukommende søndag den 13. oktober i tidsrummet fra kl 10.30 - 16.00

Mariehaven er på dagen åben for alle, der måtte have interesse i at følge arbejdet og nyde en sensommerdag i haven. Måske bliver der også tid til at synge en enkelt vise!

vist 1011 gange