tirsdag 8 okt 2013 - Ansager
Evaluering: Mariefestival 2013
Mariefestival 2013 lørdag aften på Mariescenen
Mariefestival 2013 lørdag aften på Mariescenen Foto: Frank Sørensen
Hvad gik godt og skal bevares, og hvad lykkedes mindre godt?

Mandag aften var der indkaldt til møde om næste års Mariefstival. Mange af dette års deltagere samt potentielle nye var mødt op i Musikgalleriet.

Om knap et år står vi midt i Mariefstival 2014. Allerede om en uge starter billetsalget, og planlægningen af næste års festival er i gang. Hvad har vi lært af den første festival?

Der var blandt de fremmødte bred enighed om, at konceptet holdt. Det blev en forrygende festival, hvor både besøgende og hjælpere alle havde en god oplevelse. Der er plads til forbedringer, men i det store hele vil Mariefestival 2014 følge samme nu prøvede koncept.

Mariefestival 2014 styres af en firemandsgruppe bestående af Martha Voss som projektleder, Karin Nielsen, Helge Engelbrecht og Britta Buhl. For at lære af fejlene og holde fast i det vellykkede ved festivalen opfordrede Martha alle til at skrive sedler med positive og negative oplevelser. Sedlerne blev herefter gennemgået og diskuteret.

Her er nogle af de emner, som blev taget op:

Tilbagemeldinger fra gæster har været langt overvejende positive. Fra campingpladsen på stadion lød det fra flere, at prisen var alt for billig i forhold til den enestående service, de unge hjælpere gav. Det var også for billigt, prisen hæves næste år.

Bedre markedsføring. Mange selv tæt på Ansager anede i år ikke, hvad Mariefestival indebar. Budgettet 2013 var ikke til mere annoncering, og det er spørgsmålet om ikke man skal have oplevet det for at tro det. Festivalen 2013 er nok i sig selv den bedste markedsføring af Festivalen 2014.

Der var forslag om en overnatningsbørs, hvor man kunne tilbyde ledige campingvogne og værelser til de mange besøgende. Selv om alle hytter og B&B allerede er optaget, mente Helge ikke det var det store problem med overnatning. Campingpladsen kan sagtens udvides eventuelt over på Slobs mark overfor stadion. Det er vigtigt at underbygge festivalstemningen ved at overnatte samlet. Der arbejdes videre med ideen.

Bedre skiltning mellem og på spillestederne, så man kan finde rundt, var der stor enighed om at gøre noget ved. Også informationstavler i nogle af de tomme vinduer i byen blev foreslået. Her skulle man kunne følge med i ændringer og aflysninger i programmet.

Bespisning af de mange festivalsgæster blev også drøftet. Spisestederne kunne ikke havde klaret ret mange flere gæster, men Helge mente ikke, det vil blive et problem. Mariehaven havde bevidst ikke åbnet for madsalg med det formål at styrke salget i byen. Mariehaven vil have kapacitet til at bespise over 500 om nødvendigt.

Gudstjenesten i kirken kunne gøres mere "festivalegnet".

Flere deltagere har fået øjnene op for, at de mange andre aktiviteter som veteranbiler, løb, pælesidning mm. var et plus for festivalen. Der var stor ros til vikingerne, som passede rigtig godt ind i festivalen. Mange havde fået en god oplevelse med musik i langhuset.

Ansager er ved at løbe tør for frivillige hjælpere. Der var flere som havde gode erfaringer med at få hjælp fra familie og venner udenbys. Mange vil gerne have den oplevelse med, at kunne være en del af festivalen.

Mødet sluttede med en opfordring til alle om at bruge erfaringerne fra den første festival og så lægge lidt nyt til. "Vær kreativ og lad nye ideer vokse", var Helges opfordring. Han vil på et tidspunkt tage rundt og besøge alle interesserede spillesteder for at drøfte ideer og muligheder.

vist 791 gange