tirsdag 8 okt 2013 - Ansager
Nyt tag på Ansager Hotel
Taget på hotellet skiftes
Taget på hotellet skiftes Foto: Johnny Enghave
Stilladset er oppe og nedtagning af det gamle tag på hovedbygningen er i fuld gang.

"Først skal de gamle tagsten tages af. Derefter skal spær oprettes, lægter udskiftes og nyt undertag monteres. Samtidig vil nødvendig efterisolering blive udført. Til sidst pålægges røde teglsten, som fører taget tilbage til det oprindelige udseende" fortæller Christian Fogstrup, medlem af projektgruppen.

"For at få lukket taget hurtigst muligt bliver tagarbejdet udført af et tømrefirma, som har givet tilbud på denne entreprise" afslutter Christian Fogstrup.

Det opstillede stillads om Ansager Hotel tjener flere formål. Murværket på hotellets hovedbygning er dårligt vedligeholdt. Derfor skal det opstillede stillads også anvendes til udkradsning af murværkets fuger og udfyldning med nye fuger.

"Det er et tidskrævende arbejde at udkradse fuger og bagefter udfylde fugerne igen, men det er en stor tilfredsstillelse at se når arbejdet er færdiggjort" siger Jørgen Marcussen, der er tovholder for fugearbejdet.

vist 596 gange