tirsdag 11 sep 2012 - Ansager
AIF: Nye tiltag
.. og datoen på Running dinner er lørdag den 29. september

Så er sommeren ved at være på hæld, og i AIF arbejder vi videre med vore opgaver og i nye forsøg på at sikre økonomien og sammenholdet i klubben og i byen

Det første nye tiltag havde vi d. 22-8, hvor vi startede op med et møde, hvor alle udvalgsmedlemmerne var inviteret. Vi havde et rigtigt godt møde, hvor alle fik den samme information, økonomien blev drøftet og udvalgene fortalte hinanden, hvad de lige nu havde i gang.

Det næste tiltag bliver skudt i gang lørdag d. 29. september, hvor vores Running dinner skal afprøves. Der er ophængt plakater i hele byen og i uge 36 var der også en annonce i ugebladet, men her havde jeg glemt at sætte datoen på. Det er kommet på plakaterne, og jeg håber meget at rigtig mange vil støtte op om arrangementet. Hop ud i det - prøv noget nyt - få en sjov aften og vær' med til at støtte AIF.

Har I spørgsmål til arrangementet er I velkomment il at ringe til mig på 22591295

Så har vi besluttet at ændre vores generalforsamling. Som det er nu afvikler hver af de 3 underudvalg deres egen årsmøde på forskellige datoer. Dette vil vi slå sammen med generalforsamlingen, så intet skal gentages og vi forudser flere deltagere til generalforsamlingen og dermed en forhåbentlig bedre generalforsamling. Datoen er fastsat til d. 27. Marts 2013.

Som det 3. nye tiltag går vi nu sammen med Helge om at afvikle Marie festival i 2013. Det glæder vi os meget til. Det vil ikke være vores sommerfest, men det vil betyde, at der sker ændringer i sommerfesten. Hvordan og hvor meget vi her vil bibeholde, er endnu ikke afklaret, men så snart det er på plads vil I blive orienteret derom.

Det betyder også, at vi skal have etableret nogle arbejdsgrupper omkring forskellige emner til festivalen. Det kan være campingplads på stadion, telt på torvet eller på stadion, oprydning, servering m.m. Skulle der være nogle, der kunne have lyst til noget af det, hører jeg gerne fra jer.

Med venlig hilsen Britta Buhl, formand for AIF

vist 272 gange