tirsdag 30 apr 2024 - Ansager
Generalforsamling: Ansager Byudvikling
Der indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj kl. 19:00 i hallens mødelokale.

Generalforsamlingen er for betalende medlemmer. Mangler du at betale kontingent, kan 200 kr. indbetales på konto: 7729-1241956.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Frank Sørensen, formand i Ansager Byudvikling

vist 1704 gange