onsdag 27 mar 2024 - Ansager
Referat: Bestyrelsesmøde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd
Torsdag den 21.03.2024 med konstituering

Fremmødt: Karen Johansen, Kristian Støjberg, Bjarne Burgdorff og Finn Grundahl

1) Bordet rundt:
Vores generalforsamling gik godt, men fremmødet var ikke tilfredsstillende. Børnehuset havde forberedt sig godt, og det var spændende at se og høre om Børnehuset. Et sted, der har været udvikling.

2) Konstituering:
Formand: Kristian Støjberg
Næstformand: Bjarne Burgdorff
Kasserer: Finn Grundahl
FUR-medlem: Bjarne Burgdorff
Kvie Sø følgegruppe: Bjarne Burgdorff
Referent: Karen Johansen

3) Kvie Sø projekt – Bjarnes oplæg til debat:
Vi arbejder videre på visionsplanen om Kvie Sø projektet.

4) Høring om Kvie Sø ordensreglement:
Kristian udarbejder et høringssvar til Varde Kommune.

5) Budgetforslag til Varde Kommune:
Kvie Sø, vejbelægning i Skovlund, fortov i Ansager (mangler fra Åvænget – Stationsvej), opkøb af huse til nedrivning og nye byggegrunde.

6) FUR næste gang den 6. maj ved Kvie Sø:
Vi afventer dagsorden.

7) Stemmeværksdag – måske den 25. august:
Ildsjæle og gode ideer efterlyses.

8) Ansøgning fra knallertklubben "Stemplerne" på 15.000 kr. til bord/bænkesæt imødekommes.

9) Ansøgning fra Børnehuset på 15.000 kr. til Frugtlunden (tømmer til at sidde på og opholdsområde for alle) imødekommes.

10) På tur i vores område med Plan og Teknik den 20. april.
Hvis der skulle være nogen med ideer til forbedringer eller ønsker i vores lokalområde, så sig bare til.

11) Økonomi:
Indestående d.d. 47.890 kr.

12) Eventuelt:
Fælles møde i Helle Hallen den 22. april. Der kommer invitation fra Varde Kommune. Der afholdes en workshop om det gode liv mod vest. Her har alle lokale borgere mulighed for at komme med input til kommunens nye bosætnings- og landdistriktspolitik. Workshoppen varer fra kl. 17 – 20 og er åben for alle borgere.

På Udviklingsrådets vegne
Finn

vist 572 gange