tirsdag 12 mar 2024 - Skovlund
Referat: Generalforsamling i Skovlund/Ansager Udviklingsråd
Kan udviklingsrådet holde generalforsamling i et Børnehus?

JA, og det blev rigtigt godt og interessant.

Vi var indledningsvis på en kort gåtur for at høre om projektet "Oplevelsessti" fra købmand til efterskole. Et spændende projekt, som Børnehuset er en væsentlig del af, og har Børnehusets næstformand, Anja Rødgaard Madsen, som en af primus motorerne.

Desuden fortalte Børnehusets daglige leder, Mie, om Børnehusets udvikling gennem de seneste år, om fokus på bevægelse og udeliv som DGI-certificeret børneinstitution. Om små enheder i en større helhed i et hus med plads til ca. 75 børn. Om en travl hverdag, men med god tid til børnene. Et "hus" under og i udvikling – i allerhøjeste grad til inspiration for et udviklingsråd. Under generalforsamlingen fik vi kaffe med SAUR-kager til. Desværre har to af rådets medlemmer, Hanne Klausen og Marianne Ahlers, ikke ønsket genvalg til udviklingsrådet. Til dato har det ikke været muligt at besætte de ledige pladser. Så har du lyst til at være med til at præge udviklingen i vores område, så giv dig til kende – der er brug for dig.

Dagsorden:

  • Fremmødt: 13 personer.
  • Valg til dirigent: Poul Henrik Hansen
  • Stemmetællere: Ingen
  • Beretning ved formand Kristian Støjberg:

Der blev berørt emner som foreningsmøde, Kvie Sø, byggegrunde – nye i Skovlund og der mangler i Ansager, visionsmøde, nye broer i Ansager og omegn og muligheder for at fremkomme med budgetforslag til kommunen senest ved påsketid. Til slut er der en tak til de to afgåede medlemmer samt en tak for godt samarbejde i bestyrelsen.

Regnskab ved Finn Grundahl:

Indtægter i alt: 61.011 kr., udgifter i alt: -54.216 kr. Årets resultat (ej forbrugt): 6.795 kr.

Budget ved Finn Grundahl:

Her er der lidt budgetteret til møder og resten til uddeling.

Valg til bestyrelse: Bjarne Burgdorff blev genvalgt, ellers ingen forslag.

Revisorer: Lillian Sørensen og Poul Henrik Hansen blev genvalgt.

Eventuelt: Bjarne fortalte om Kvie Sø. Både vandets kvalitet men også muligheder for en øget aktivitet i området til gavn for både beboere og turister.

Til slut en stor tak til Skovlund Børnehus for husly og god kaffe.

Med venlig hilsen,

Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Kristian Støjberg

vist 405 gange