mandag 4 mar 2024 - Skovlund-Ansager
Referat fra Skovlund/Ansager Udviklingsråd
Mødedato: Torsdag den 20. februar 2024

Referat fra bestyrelsesmøde i Skovlund/Ansager Udviklingsråd torsdag den 20. feb. 2024

Fremmødt: Hanne Klausen, Karen Johansen, Inger Thisted, Kristian Støjberg, Marianne Ahlers, Bjarne Burgdorff og Finn Grundahl

1) Bordet rundt:

  • Karen: Der er afholdt generalforsamling i Mariehaven med ca. 100 deltagere.
  • Bjarne: Der er møde omkring Kvie Sø i uge 9. Udviklingsrådet vil arbejde for at gøre området mere attraktiv. Her tænker vi specielt på en vedligeholdelsesplan for "strandområdet" samt at de offentlige toiletter bør være åbne hele året.
  • Finn: Der er taget hånd om reparation af broen på stien til shelterpladsen. Den er lukket nu, men der er igen passage ca. 1. august 2024 har kommunen sat os i udsigt, så det håber vi, at de holder.

2) FUR:

Næste FUR møde er i Ansager den 6. maj. Hvor og hvad skal vi vise frem? Kunne evt. være ved Kvie Sø ved Pandekagehuset. Måske vise billeder gennem årene ved Kvie Sø.

3) Generalforsamling:

Afholdes i år i Børnehuset i Skovlund torsdag den 7. marts kl. 19. Der vil blive fortalt om det projekt som de i Børnehuset er i gang med. Udviklingsrådet har givet tilskud til etablering af ny stioplevelse. Ellers den ordinære dagsorden, og der bydes på kaffe/te og kage. Vi håber på, at mange vil vise interesse for både Børnehuset og udviklingsrådet.

4) Svar fra kommunaldirektør Mogens Pedersen angående ansøgning vedrørende seniorboliger i Skovlund:

Der er kommet svar fra Varde Kommune, og det blev et afslag. Så vi kan desværre ikke give tilskud hertil.

5) Bustur med Plan- og Teknikudvalget lørdag den 20. april i Skovlund/Ansager-området:

Hvad skal vi præsentere for dem? Borgerforening og byudvikling kontaktes. Mulige emner: Den lille legeplads i skoven i Ansager. Det ville være rart at få den tjekket og udskiftet de dele, som trænger til en kærlig hånd. Kanobro og afskærmning ind mod græsarealet. Kvie Sø og området omkring. Belægning Hovedgaden i Skovlund. Er der borgere, som kan finde andre steder, så må I gerne henvende jer.

6) Fælles forårsmøde den 22. april med kommunens udviklingsråd og byrådet/administrationen:

Bosætning- og landdistriktspolitik. Intet nyt udover oplæg.

7) Emner til budgetforslag:

En vedligeholdelsesplan til badeområdet ved Kvie Sø samt budget dertil.

8) Skal vi søge deltagere til fundraising-kursus:

Udviklingsrådet vil gerne udbyde 2 pladser til lokale. Så hvis der sidder nogle, der gerne vil have denne mulighed, tilbydes det vederlagsfrit.

9) Jernbane 150 års jubilæum:

Der er lagt op til et stort arrangement med udviklingen om jernbanen og udvikling i området omkring banen.

10) Økonomisk status:

Indestående d.d. 49.000 kr.

På Udviklingsrådets vegne,

Finn

vist 413 gange