mandag 4 mar 2024 - Ansager
Indkaldelse til generalforsamling i Ansager IF
Onsdag d. 20/3-2024 kl. 19.30 på Stadion i Klubhuset

Dagsorden til generalforsamling skal være følgende:

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Godkendelse af regnskab.
4: Fremlæggelse af budget
5:Behandling af indkomne forslag.
6: Valg af forretningsudvalgsmedlemmer
7: Valg af suppleant
8: Valg af revisor
9: Kåring af årets frivillig
10: evt.

Forslag til pt 5 skal være formanden Birgitte Jakobsen i hænde senest d.16/3-24 på mail: bjakobsen78@gmail.com

Årsmøderne er ligeledes d. 20/3-24 kl. 18.00, hvor badminton, håndbold Gymnastik og fodbold vil være på stadion i klubhuset.

AIF

vist 1029 gange