fredag 2 feb 2024 - Skovlund
Generalforsamling 2024 i Skovlund/Ansager Udviklingsråd
Afholdes torsdag den 7. marts 2024 kl. 19.00

I år besøger vi Skovlund Børnehus, Nørremarken 9, Skovlund.

Vi skal bl.a. høre om Børnehusets start på en oplevelsessti (støttet af UR), som skal forbinde områder i Skovlund, der har med børn at gøre. Børnehuset vil også fortælle lidt om deres tanker og visioner omkring det at drive et børnehus med vuggestue og børnehave.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Beretning
  4. Regnskab
  5. Budget
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er 2 fra Skovlund og 1 fra Ansager)
  7. Valg af revision
  8. Eventuelt

Udviklingsrådet byder på kaffe og kage.

Kom og deltag – udvikling kommer ikke af sig selv.

Venlig hilsen

Skovlund/Ansager Udviklingsråd

Bestyrelsen

vist 292 gange