onsdag 3 jan 2024 - Ansager
Stemplerne Ansager veteranknallert klub
Ansager veteranknallert klub holder generalforsamling
Ansager veteranknallert klub holder generalforsamling Foto: ai dall-e
Ordinær Generalforsamling

Afholdes søndag d. 21-01-2024 kl. 11:00 på Grødevej 2, 6823 Ansager i klubhuset.

Dagsorden jf. vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse af årsregnskab.
5. Indkommende forslag.
6. Valg af formand for 2 år, på lige år.
7. Valg af kasserer for 2 år, på ulige år.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt valg af suppleant.
9. Valg af kassere og kassere suppleant (revisor).
10. Fastsættelse af det kommende års kontingent.
11. Eventuelt.

Forslag til behandling under pkt. 5, skal være formand Jonas Bogø Madsen i hænde senest d. 14-01-2024 på mail: jonas-madsen@hotmail.com

vist 697 gange