Nu har Ansager del i to divisionshold i håndbold
Først indgik Sif/Ansager et samarbejde med Grindsted for at bevare divisionshåndbold i Ansager. Nu indleder SA HK et samarbejde med Ribe HK og får dermed også andel i et divisionshold.
Læs mere her i: avisen
Nu må det her altså simpelthen snart stoppe
Konflikten mellem AIF og håndbold eliteholdet er ødelæggende for Ansager
Læserbrev om håndboldkonflikten af Patrick Nielsen, Ansager

For nogle år siden startede en konflikt imellem Allans dinér på den ene siden og en god slat af byens borgere på den anden side herunder Helge og bestyrelsen bag hotellet.

Den konflikt var det værste, der er sket for Ansager i alt den tid, jeg kan huske. Den er trods alt tålelig, nu da der ikke åbenlyst er hanekamp i gaderne.

(Obs: Jeg har ikke valgt side med denne kommentar om den tidligere strid, som stadig lever. De der kender mig ved godt, hvor min mening er. Det gør parterne imellem også.)

Men den her håndboldkonflikt, den slår sku det hele. Et er, at der i erhvervslivet kan være konflikter. Men når vi har et foreningsliv, som er i krig med hinanden. Som når til en aftale, hvorefter den ene part smider alt på jorden, så er det sku sørgeligt.

Kan AIF ikke se, at det her ødelægger alt for foreningslivet i Ansager.

Foreningslivet er det som skal holde sammen på en by, når den har fri. Folk fra alle dele af byen mødes til fodbold, håndbold, tennis, kroket og lignende. Tænker ikke, at alt dette hører under AIF, men det er også uden betydning.

Hvis der er lavet en aftale om overdragelse af licens og penge! Så må jeg på det kraftigste anbefale at AIF begraver sin værdighed, for den må ligge på et meget lille sted efter det her.

Hvis I ikke kan se, at jeres beslutning er med til at ødelægge byen som helhed, så er i blinde. Der vil være folk, som ikke selv dyrker sport, som har en mening i den her sag.

I kan forhåbentligt godt huske og se, hvor meget byen blev adskildt i konflikten med Allan og Helge.

Den her konflikt med jer har rødder ud i langt de fleste hjem i byen. Der vil være folk som bakker det nye hold op og andre som støtter AIF Ønsker i virkelig, at denne by skal have yderligere to lejre, udover de to som allerede er nu?

Udfordrer mig, hvis I vil! Giv mig et, og jeg siger bare et argument, der gør jeres stolthed så meget værd, at I synes, det er okay at splitte byen ad!

Hvorfor kunne I ikke fungere som to klubber, hvor eliten kan modtage spillere fra AIF, når I har noget godt materiale. Eliten på den side for de, der har store drømme! Og AIF på den side for de, der bare vil have det sjovt og ikke vil bruge helt så meget tid på det.

Vi er en lille by, vi har en skole, som er truet af nedskæringer, fordi der er mangel på elever. Man skal ikke fantasere ret meget om det for at se, hvordan det ser ud om 10-15 år med den fremgang.

Hvis ikke der kommer tilflyttere til byen, hvordan skal skolen så bestå? Hvis ikke skolen skal bestå, hvordan skal AIF så bestå?

Hånden på hjertet.

Hvor mange i AIF tror, at folk vil vælge en by som Ansager, hvis en af grundstenene, som er godt solidt foreningsliv i en mindre landsby, er ikke eksisterende. Hvis ikke skolen holdes i gang og der kommer nye elever til, så har i ikke selv nogen medlemmer i fremtiden!

Jeg håber sku I vågner op.

I har før trukket jer fra en aftale. Jeg vil på det kraftigste, opfordre jer til at genoverveje hvad I gør. Med den beslutning jeg i går hørte om I har truffet med at lave et elitehold med Grindsted.

Et sted i alt den her ballade nævnte I vist selv noget om, at det ikke var nok ledige tider i hallen til de andre håndholdhold. Hvis nu det nye elitehold skal have tider og jeres eget elitehold skal have nogen tider i hallen også, så bliver tiden til de andre hold da endnu mindre!

En sidste ting, når i nu opdeler byen i to nye Lejre, så husk I opdeler også jeres sponsorer i to nye Lejre. Skal Ansager virksomheder støtte en halv Grindsted-elite. Hvad med Grindsted virksomheder, skal de støtte bredden i Ansager? Tror I ikke, at de har nok i det, der sker i Grindsted?

I har jo selv lige prædiket om, at resten af håndbold har haft et stort underskud, som er dækket ved hjælp af overskuddet fra de andre hold, som har haft overskud.

Skal Grindsteds virksomheder dække det tab, som Ansagerborgernes børn får?

Patrick Nielsen, Ansager

Kører AIF sin egen agenda i håndboldstriden?
Personlig kommentar fra Leif Jørgensen, med fare for at jeg stikker næsen ned i en hvepserede.

Jeg har virkelig behov for at komme med mit personlige syn på hele postyret omkring Ansager Idrætsforening (AIF) og Elite håndboldudvalget, og jeg har brug for at komme med en kommentar til, hvordan jeg fra sidelinjen har oplevet forløbet efter at have læst opslaget her på Ansager INFO i går!

Som tidligere formand over en årrække for AIF er jeg uforstående overfor, hvordan sagen er håndteret af AIF og forstår slet ikke at AIF ikke forholder sig til deres vedtægter.

En forening er bygget op omkring foreningens vedtægter - netop af den grund at man som medlem af en forening er sikret visse rettigheder vedrørende sin aktivitet i foreningen - og at foreningen overholder sine vedtægter - således at foreningen kan modtage f.eks. diverse tilskud fra kommunen. Det er kommunen som i sidste instans har godkendt foreningens vedtægter med krav om at disse overholdes for at opnå f.eks. diverse tilskud fra kommunen. En afdeling i foreningen kan IKKE egenrådig lukke en aktivitet jvf. AIF´s vedtægter.

I forbindelse med AIF´s nedlæggelse af Elite-håndbold Udvalget fra AIF, så kan jeg konstatere, at AIF ikke har overholdt retningslinierne i forbindelse med nedlæggelsen af Elite- Håndbold Udvalget, idet når vi kigger på AIF´s vedtægter §15, så er det aktiviteten (Elite Håndbold Udvalget) der skal bede om at udgå fra foreningen (her AIF).

For at kunne udgå af foreningen skal dette være besluttet af aktiviteten (her: Elite Håndbold Udvalget) på et ekstraordinært årsmøde, hvilket mig bekendt ikke er afholdt af Håndbold Elite udvalget.

Foreningen (hovedbestyrelsen) eller et udvalg i forening kan derfor IKKE udelukke / opløse en aktivitet uden det omtalte ekstraordinære årsmøde, som aktiviteten skal afholde for at udgå.

Læs §15: En ny aktivitet kan med hovedbestyrelsens godkendelse til enhver tid optages såfremt der fra den pågældende aktivitet udpeges et udvalg på mindst 3 personer samt i øvrigt opfylder reglerne for momsfritagelse. Formanden indgår automatisk i hovedbestyrelsen.

Aktiviteter kan efter samråd med hovedbestyrelsen til enhver tid udgå af foreningen hvis dette er blevet besluttet på et ekstraordinært årsmøde af denne aktivitet hvor et medlem fra forretningsudvalget har møde- og taleret med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

I så fald udgår formanden automatisk af hovedbestyrelsen.

Stormøde

Da vi i 2018 havde et stormøde i hallen, hvor konflikten mellem divisionsholdet og håndboldafdeling var stor, blev der på min opfordring oprettet et nyt aktivitetsudvalg under AIF på linie med Gymnastik, Fodbold og Håndbold udvalgene), netop fordi foreningens vedtægt §15 giver mulighed for sådan en løsning, som både divisionsholdet og AIF´s forretningsudvalg har accepteret i AIF´s velkomstbrev fra 2018 til Elite håndbold aktiviteten.

Aktiviteten fik navnet Elite Håndbold udvalget med Jimmi Østergård som formand.

Velkomstbrevet fra Forretningsudvalget i AIF til det nye Elite Håndbold udvalg beviser at Elite Håndbold Udvalget er et udvalg for sig selv med egen formand og udvalgsmedlemmer.

Nu arbejdes der hårdt på at Elite Håndbold kan blive til en ny klub/forening og som jeg har kunnet følge med på Ansager INFO, så var der blevet lavet en aftale om af AIF vil overdrage / leje Elite licensen for 0 kroner, således at de spillere, som havde ambitioner omkring håndbold på et lidt højere plan var muligt.

- Dette tilbud fra AIF betragtede jeg som en stor gestus fra AIF til den nye klub i Varde Kommune.

Læs venligst: Bilag 2.pdf på SA-HA´s hjemmeside: sahk.dk/Konflikten-med-AIF

Dette er så åbenbart faldet til jorden, idet AIF påstår, at forbi SA-HK minder for meget omkring AIF/SIF håndbold, så er begrundelsen fra AIF, at aftalen er brudt p.g.a. navnet. (Os der kan alfabetet har nok svært ved at se sammenligningen på de 2 navne.)

For at kunne oprette en klub/forening skal der foreligge et juridisk navn, hvilket blev til: Skovlund-Ansager HK - men i daglig tale og på turneringslister hedder klubben: SA-HK

Jeg kan læse i et referat at fra d. 28. april at man har været enige om at den nye klub IKKE måtte hedde SIF, AIF og SIF/Ansager i et evt nyt holdnavn, og derfor betragter jeg begrundelse fra AIF, om at man har brudt aftalen på grund af navnet, for en nødbremse.

AIF har tidligere oplyst flg. til deres medlemmer:

Eliten kan oprette egen klub

Licensen til førsteholdet ligger rent juridisk i moderklubben AIF. Håndbold udvalget ønsker dog at gøre det muligt for eliten at stå på egne ben. Dette kan implementeres ved at eliten ansøger om oprettelse af egen klub hvor vi i håndboldudvalget vil gøre det muligt for eliten at leje vores licens til kr. 0.

Eliten kan der ved stadig bestå i det omfang de selv ønsker det dog i egen klub. Det er herved muligt for eliten at skabe et 2.hold uden at involvere bredden som eliten igennem længere tid har ønsket.

Vi i udvalget har taget beslutningen med det mindset, at dette skal kunne fungere for begge parter. Alt kontakt til DHF i henhold til oprettelse med henblik på dokumentation og godkendelse af ny klub er elitens eget ansvar.

På grund af de ovenstående linier fra AIF´s udsendelse til medlemmerne ligger det mig fuldstændigt klart at AIF løber fra deres aftale med Elite håndbold – altså ligner det en NØDBREMSE fra AIF.

Umiddelbart er der kun en stor taber i denne specielle sag (Ansager by samt spillere i AIF/SIF & SA-HK på alle niveauer) og jeg kan kun opfordre AIF til at trække fortrydelseskortet med hensyn til afgivelse af Elite licensen til den nye klub: SA-HK, således af vi som by kan aflevere et godt ”Brand” til Varde Kommune og spillerne kan udøve håndbold på lav og høj plan i Ansager fremover i den forening som passer til hver enkelt medlem!

Læs venligst: Bilag 5.pdf på SA-HA´s hjemmeside: sahk.dk/Konflikten-med-AIF

Jeg har hørt snakken i byen, at AIF arbejder på et håndbold elite samarbejde med en anden klub i området, således at man kan bruge den Elite licens, som egentligt var lovet den nye klub/forening SA-HK i samarbejde med en anden by/klub.

Hvis dette er tilfældet med et samarbejde med en af omegnsklubberne, så kommer AIF alligevel til at dyrke divisionshåndbold, og når begrundelsen for at opløse håndbold Elite holdet fra AIF, var at man ville værne og beskytte bredden og specielt ungdomshold i AIF ved IKKE at have et ELITE håndbold hold, så er AIF ikke troværdig i mine øjne.

Simone Winter udtaler i videoen på Ansager INFO, at AIF vil opføre sig sobert og sagligt i det fremadrettede forløb og i det fortsatte arbejde og derfor virker det for mig også uforståeligt at Simone Winter udtaler at selvfølgelig er det “fedt at have et 2. divisionshold i Ansager”, at man så blokerer for muligheden for divisonshåndbold på grund af et klubnavn SA-HK, som påstås at ligne AIF/SIF.

Opfordring til AIF

Jeg håber, at AIF her i slutfasen viser sig som en forening, der holder ord, når der er lavet aftaler - specielt når aftalen er underskrevet af alle partere.

Derfor lyder min opfordring til AIF, om at trække FORTRYDELSESKORTET, og vise byen at de aftaler man indgår med AIF, disse aftaler kan kan regne med!

Så AIF vis storsind fra foreningens side NU og overdrag licensen til SA-HK - så er der kun én vinder i denne sag - nemlig AIF.

Leif Jørgensen, Ansager

Henvendelse ti AIF fra LJ Reklame - som Sponsor for 2. divisionsholdet:

Nu har jeg set i opslaget på Ansager INFO at AIF ikke vil udlevere Elite Håndbold deres opsparede overskud på ca. Kr. 91.000,00, som man ellers er blevet enige om...

LJ Reklame har en sponsorkontrakt, som er betalt frem til 20.9. 2020 og det er ikke fordi jeg mangler pengene, men AIF har brudt en sponsor aftale med mig, idet LJ Reklame IKKE får udnyttet sponsoratet fra udelukkelsen til d.20.9. 2020, hvor kontrakten ophører.

Derfor kommer AIF til at tilbagebetale de manglende sponsor måneder i den afbrudte kontrakt og jeg tænker, der er flere sponsorer, som vil have deres sponsor kroner retur eftersom det er AIF der ULOVLIGT i hht.

vedtægterne har nedlagt holdet for resten af sponsor perioden og derfor har vi som sponsor ikke fået fuld valuta for det sponsorat vi har indgået.

Løsningen her er at det opsparede overskud fra det nedlagte Elite Håndbold aktivitet udbetales til den nye klub SA-HK.

Jeg er bekendt med at der er personer fra byen, som har forsøgt at applere til AIF omkring hele striden, men AIF har ikke ønsket en dialog, så spørgsmålet er: Har AIF fra DAG 1 haft en skjult dagsorden omkring Elite håndbolden i Ansager?

Hilsen
Leif Jørgensen / LJ Reklame

Hvem var det, der vandt i dag, -
Pressemeddelelse fra håndboldklubben sahk
Ja, hvem var det egentligt der vandt?

Man kan spørge sig selv om denne sejrssang har lydt for sidste gang i Skovlund Ansager hallen, for så vidt angår 2. divisions håndbolddamerne. Og man kan spørge sig selv, om en fyldt hal, opildnet publikum, stemning, eufori, glæde og sorger, klapsalver, musik og festlige indslag fra halspeakeren søndag efter søndag, – virkelig er fortid i Ansager.

Meget tyder på, at Ansager Idrætsforening ( AIF ) og det tilhørende håndboldudvalg, ikke ønskede denne anerkendelse og eufori fra 2. divisions damernes succes og ekskluderede udvalget og den tilhørende spillertrup, på en meget raffineret måde.

At 2. divisions damerne og det tilhørende eliteudvalg under AIF ekskluderes, kommer ikke som en overraskelse, med baggrund i forskelligheder, interessekonflikter og gamle relationer af personlig karakter, der ofte resulterede i konflikter udenfor forenings- og håndboldmiljøet. Disse personrelationer og interessekonflikter gjorde arbejdsmiljøet mellem AIF´s håndboldudvalg og eliteudvalget anstrengt, hvorved en skilsmisse på sigt nok var uundgåelig. Men måden hvormed AIF´s håndboldudvalg ekskluderede eliteudvalget og truppen omkring 2 divisions damehåndbolden, vil sikkert i lang tid fremover, blive debatteret lystigt over kaffebordet i Ansager og opland, - for hvad skete der i AIF og hvem tog egentlig beslutningen?

Det var et enigt men fortvivlet og detroniseret eliteudvalg der tidligere i år, valgte en pragmatisk tilgang til AIF´s og det tilhørende håndboldudvalgs ekskluderingen af 2. divisions dametruppen og det tilhørende eliteudvalg, uden skelen til ekskluderingens proces og præmis i henhold til regler og vedtægter. Eliteudvalget ønskede ved sin tilkendegivelse, at minimere konfrontationen og accepterede AIF´s håndboldudvalgs tilgang, med baggrund i eliteudvalgets vilje til at ville det bedste for truppen omkring 2. divisions damerne.

 AIF´s håndboldudvalg tilbød 2. divisions damerne og det tilhørende eliteudvalg, at håndbolden kunne bestå i et omfang man selv ønskede, dog i egen klub og tilbød eliteudvalgets nye klub, at spillelicensen, der juridisk tilhørte moderklubben AIF, kunne lejes over en årrække. På den baggrund indgik AIF og AIF´s håndboldudvalg en aftale med eliteudvalgets medlemmer ultimo april i år, med præmissen for licensleje, kluboprettelse ved Dansk Håndboldforbund, økonomi til overtagelse ny klub, navneforhold og ønsket om fælles pressemeddelelse. 

 

SA HK – Skovlund Ansager Håndboldklub

Eliteudvalget måtte i arbejdstøjet og med baggrund i den indgåede aftale med AIF, var udvalget fortrøstningsfulde. Udvalget etablerede en styregruppe med eliteudvalgets repræsentanter og friske kræfter udefra. Baggrunden var at sikre flere kompetencer til det efterfølgende bestyrelsesarbejde og samtidig anskue processer, udfordringer og interessekonflikter i et nyt lys.

Medio maj i år etableredes SA HK ved stiftende generalforsamling, samtidig med en ny kluboprettelse ved Dansk Håndboldforbund. Begge dele i overensstemmelse med gældende regler og Folkeoplysningsloven. På grundlag aftaleforholdet med AIF og det tilhørende håndboldudvalg, udarbejdede SA HK som nystiftet forening på opfordring fra AIF´s formand, en licens lejeaftale og søgte etablering af en holdfællesskabsaftale, hvilket også var en præmis for licensleje og foreningssamarbejdet jævnfør Jysk Håndboldforbunds regler.

AIF og håndboldudvalget reagerede ved indkaldelse til et møde på Ansager Stadion, hvor foreningen orienterede om den efterfølgende pressemeddelelse på Ansager info - VLOG, hvor håndboldudvalget ikke ønskede at udleje licensen til SA HK, med baggrund i aftalebrud. Aftalebrud som øjensynligt relaterede sig til det indgåede aftaleforhold, hvor begge parter netop ønskede at sikre sig klarhed over præmissen for eksklusionen af 2. divisions damerne og tilhørende eliteudvalgs fremtid. Yderligere orienterede håndboldudvalget under AIF, at man allerede inden pressemeddelelsen, hvori udvalget orienterer om 2. divisions håndbolddamernes og eliteudvalgets eksklusion, havde taget beslutning om at 2. divisions damerne og eliteudvalget ikke skulle være en del af AIF. Forvirringen var stor og ville ingen ende tage!

Af misligholdelsesårsager fremsatte AIF`s håndboldudvalg, at SA HK havde brudt sig mod navneforhold, idet SA HK jævnfør aftaleforholdet ikke måtte kalde sig ” SIF, AIF og SIF / Ansager i et eventuelt holdnavn ”.

Yderligere mente AIF og AIF´s håndboldudvalg, at SA HK havde brudt sig med egen pressemeddelelse, idet aftaleforholdet kun tillod at ” man bestræber sig på at udgive en fælles pressemeddelelse på situationen senere ”.

AIF og håndboldudvalget søgte ikke interessekontakt til SA HK´s bestyrelse, således eventuelle misforståelser eller fejltolkninger kunne evalueres i begge parters interesse. Og man kan undres over AIF´s tilgang, for var det 2. divisions damerne eller eliteudvalget man i realiteten ønskede at ekskluderer.

Hvad parterne og i særdeleshed eliteudvalget ikke bemærkede var, at aftaleforholdet med AIF, var indgået med eliteudvalget og ikke den etablerede forening SA HK Skovlund Ansager Håndboldklub. Uanset AIF´s aftaleforhold til eliteudvalget, eller en efterfølgende ny håndboldklub, har hensigten fra AIF´s håndboldudvalg utvetydigt været at 2. divisions damehåndbolden kunne bestå i det omfang og på den præmis der var aftalt. Man kan derfor endnu engang undres over sagens udvikling og hvorfor AIF´s håndboldudvalg ikke søger en løsningsorienteret tilgang.

 

Konflikt for konfliktens skyld

Når man kigger tilbage på forløbet for 2. divisions damernes og eliteudvalgets ekskludering, forekommer processen uheldig, jævnfør AIF´s vedtægter og det forhold at foreningen rent faktisk har rådført sig med Jysk Håndboldforbund under processen, - et forhold hvor rådgiver end ikke har taget initiativet til partshøring af 2. divisions damernes eliteudvalg.

AIF´s håndboldudvalg tilgår ekskluderingen af 2. divisions damerne og eliteudvalget ud fra en betragtning, der går på at eliteudvalget er et ” underudvalg ” under AIF´s håndboldudvalg, hvorved det alene er håndboldudvalget under AIF der med mandat fra hovedbestyrelsen ekskluderer ” underudvalget ”, altså eliteudvalget.

Imidlertid savnes AIF´s tilgang til dokumentation for godkendelse i hovedbestyrelsen, med baggrund i foreningens vedtægter, og det forhold at formanden for eliteudvalget automatisk indgik i hovedbestyrelsen, med tale- og stemmeret på lige fod med øvrige formænd i øvrige udvalg, jævnfør AIF´s vedtægter, hvorved det umiddelbart kan konstateres at eliteudvalget ikke har været et underudvalg.

Ligeledes fremgår det af AIF´s vedtægter, at en ” aktivitet kan efter samråd med hovedbestyrelsen til enhver tid udgå af foreningen, hvis dette er blevet besluttet på et ekstraordinært årsmøde af denne aktivitet, hvor et medlem fra forretningsudvalget har møde- og taleret ”. Dette årsmøde er ikke afholdt og formanden har ikke haft taleret i forbindelse med eksklusionen af 2. divisions damerne og eliteudvalget. Det må derfor konkluderes, at eksklusionen af 2. divisions damerne, herunder eliteudvalget, - med overvejende sandsynlighed ikke er ekskluderet, eller i hver fald ikke er ekskluderet korrekt i henhold til AIF`S vedtægter og derfor stadig er at betragte som et udvalg under AIF.  

 

Divisionshåndbolden kommer tilbage

I Ansager og opland melder spørgsmålet sig, - ville AIF og håndboldudvalget egentlig leje sin spillelicens til 2. divisions håndbolden og eliteudvalget? Og hvad er agendaen egentligt, når alt kommer til alt. Det spørgsmål får Ansagers befolkning nok ikke svar på, eller også er svaret stiltiende fra AIF´s side.

SA HK har i den forgangne periode fundet fodfæste i foreningens tilgang på ” ordentlighed ”. Foreningen har søgt og trykprøvet de muligheder der nu engang er ved Varde kommune og Jysk Håndboldforbund, og har fået adskillige tilkendegivelser fra lokalbefolkningen, sponsorer og øvrige interessenter. Husk på, at foreningen faktisk har fået en mulighed forærende fra AIF, uanset den præmis og det rod hvormed den er opstået. SA HK er i dag en selvstændig klub under Jysk Håndboldforbund.

Indledningsvis forsøgte SA HK at fastholde AIF og AIF´s håndboldudvalg på det indgåede aftaleforhold, hvormed SA HK kunne leje licensen til fortsættelse af divisionshåndbolden i Ansager. SA HK så det efterfølgende for udsigtsløst, at få AIF til forhandlingsbordet og må i dag sande at kommunikationen til AIF og AIF´s håndboldudvalg er ikke eksisterende.

SA HK er en damehåndboldklub for alle pige og damespillere, uanset talent, niveau og ambitioner, der ønsker fællesskabet i foreningen med interesse for håndbolden og glæden ved kammeratskabet.

Men SA HK har også for 1. holdets vedkommende ambitioner og motivation til mere, end det niveau Jysk Håndboldforbund sandsynligvis indplacere foreningens hold på, som ny klub i forbundet. Det ændrer dog ikke på, at alle aktiviteter og tiltag SA HK´s spillere, ledere, trænere, medhjælpere, frivillige og bestyrelse involverer sig i, er i foreningens interesse og til glæde for alle medlemmer.

Divisionshåndbolden kommer tilbage til Ansager og Skovlund Ansager Hallen, - det har bestyrelsen og SA HK´s 1. holdspillere givet håndslag på. Byens borgere kan i tillid til byens nye håndboldklub, se frem til en fyldt hal, opildnet publikum, stemning, eufori, glæde og sorger, klapsalver, musik og festlige indslag søndag efter søndag, - men det tager tid og kræver en stor fælles arbejdsindsats specielt for 1. holdet, der mentalt er detroniseret.

 

Ny klub uden økonomisk grundlag

Formegentlig søgte AIF en lykkelig eksklusion af 2. divisions damerne og eliteudvalget, med baggrund i rådgivning fra JHF, - sandsynligvis uden skelen til ekskluderingens proces og præmis i henhold til Idrætsforeningens regler og vedtægter, da ingen umiddelbart kan huske hvad der er aftalt og ingen fra AIF´s bestyrelse søger at underbygge eksklusionens berettigelse.

Og formegentlig havde AIF og AIF´s håndboldudvalg intention om, at 2. divisions damernes eliteudvalg kunne overdrages den opsparede økonomi på 91.521,50 DKK. der bl.a. stammer fra spillernes hjælp til forskellige arrangementer, sponsorer og lignende.  Det sker bare ikke, da AIF og AIF´s håndboldudvalg vil forsøge at videreføre 2. divisionshåndbolden under AIF´s fane, med det spillermateriale der er til rådighed, eller med en holdfællesskabsaftale med ekstern klub.

2. divisionsdamerne og eliteudvalget har primo 2018 alene været økonomisk kompenseret fra sponsorer der ville støtte 2. divisionsdamerne og eliteudvalgets arbejde. Yderligere blev økonomien suppleret af frivilligt arbejde fra divisionsdamernes side, der med deres engagement bidrog til indtægter til udvalget, hvorved forretningsgrundlaget til driften af eliteudvalgets økonomi balancerede. AIF har siden primo 2018 ikke bidraget med økonomi til divisionsdamernes og eliteudvalgets drift, idet denne aftale netop var en forudsætning og del af aftalegrundlaget ved oprettelse af eliteudvalget, som et sidestillet udvalg med AIF´s håndboldudvalg.

Det virker derfor besynderligt, at AIF ikke frigiver eliteudvalgets opsparede økonomi 91.521,50 DKK og henviser til, at ” Da der ikke foreligger en samarbejdsaftale mellem SA HK og AIF, hvilket var krav fra AIF for overførsel af rest summen, kan AIF desværre ikke imødekomme SA HK´s ønske ” om udbetaling. Yderligere bemærker AIF, at ” det var en klar aftale at pengene skulle følge licensen ”.

Var det egentligt AIF´s agenda at indgå en holdfællesskabsaftale med en ekstern klub, - supplere aftaleforholdet med en licens, og yderligere supplere et nyt klubsamarbejde med eliteudvalgets opsparede økonomi? Det bør man som håndboldelsker reflektere over i en stille stund, - for hvorfor denne eskalering af en ulykkelig skilsmisse.

En ting er sikkert, - der sidder nogle forundrede sponsorer, - nogle detroniserede og arbejdsomme divisionsdamer, og et tidligere eliteudvalg tilbage, med en undren på AIF´s moral.

Ansagers befolkning, lokale, Kommune, sponsorer og øvrige med interesse for 2. divisions håndbolden i Ansager, bør stille sig det spørgsmål om AIF har handlet korrekt og har søgt den bedste løsning. Der er ingen tvivl om, at baggrunden udelukkende skal findes i forskelligheder, interessekonflikter og gamle relationer af personlig karakter, der ofte resulterede i konflikter udenfor forenings- og håndboldmiljøet. Men er det rimeligt, at disse uforsonligheder skal ødelægge foreningslivet i Ansager, - nej, det er en skam. Det må derfor være på sin plads, at lokale patrioter rundt om i Ansager og opland, søger en forklaring fra AIF´s hovedbestyrelse, som naturligvis bør kunne stå på mål for deres handlinger overfor medlemmerne på den kommende generalforsamling, en generalforsamling hvor SA HK´s bestyrelse og nye medlemmer med rette ikke deltager.

Yderligere informationer og dokumentation kan findes på SA HK´s hjemmeside: sahk.dk/Konflikten-med-AIF

Bestyrelsen for SA HK Skovlund Ansager Håndboldklub

 

Hent hele teksten til udskrift: Pressemeddelelse som PDF
Efter årelang konflikt: Divisions-håndboldhold er smidt ud af moderklubben
Håndboldholdet i Ansager, der har været kommunens førende i de senere år, er nu ikke længere en del af Ansager IF. Eliteudvalget er smidt ud.
Læs mere her i: avisen
Håndbold AIF
Vi strækker os langt for at hjælpe et enkelt hold.

Det har desværre vist sig, at Eliteudvalget ikke kan fungere indenfor fællesskabets regler, og det er et enigt håndboldudvalg, der ser sig nødsaget til at nedlægge dette underudvalg. Vi har osse strukket os langt for at få tingene til at fungere som hovedbestyrelse, men vi er enig i beslutningen. Vi vil ikke ofre bredde og ungdom for et projekt, der peger i en anden retning og er baseret på andre værdier end vores.

Vi har i denne situation valgt at give eliten muligheden for at stå på egne ben, hvor de får mulighed for at medtage deres egen økonomi. Det er den bedste løsning for begge parter, og derfor synes vi igen, at vi strækker os langt for at hjælpe et enkelt hold. Vi ønsker dem alt muligt held og lykke med projektet, men vi kan ikke forsvare, at resten af foreningen skal indrette sig efter et enkelt hold. Vi prioriterer fællesskabet og børnene højere end de ambitioner, der kendetegner eliten.

Hovedbestyrelsen i Ansager Idrætsforening.

Kære medlemmer og Ansager borgere
Optimisme om SIF/Ansagers 2. divisionsholds fremtid i lokalområdet
Eliteudvalget for damesenior håndbold er ikke blevet spurgt eller hørt i nedlæggelsen af eliteudvalget

Beslutning er alene breddeudvalget, som har bedt eliteudvalget om at gå. Hovedbestyrelsen i AIF bakker ligeledes op omkring beslutningen, på nær elite-formanden, som ikke har været en del af afgørelsen.

Vi har i eliteudvalget efterfølgende accepteret afgørelsen.

Vi har d. 28/4 afholdt møde med repræsentanter fra hovedbestyrelsen og breddeudvalget, hvor vi har udarbejdet en aftale om 2. divisionsholdets fremtid, som alle er enige i skal fortsætte, blot i et andet regi end AIF.

Eliteudvalget har fået en afklaring med AIF om leje af spillelicensen, og de økonomiske forhold, så 2. divisionsholdet har gode arbejdsbetingelser i et nyt regi.

Eliteudvalget har efterfølgende afholdt et møde om 2. divisionsholdets fremtid, og vi finder en løsning, så vi fortsætter som hold.

Vi er optimistiske, da vi har fået mange positive tilkendegivelse af folk omkring holdet og i lokalområdet og derfor søger vi en løsning lokalt, så vi forventer at kan bliver i området.

Vi har viljen og kommer styrket ud på den anden side, og håber fortsat på stor opbakning!

De bedste hilsner fra eliteudvalget.

Se også: Nyt fra håndboldudvalget
Nyt fra håndboldudvalget
Kære medlemmer, trænere, frivillige, tilskuer og andre interesserede i SIF Ansager

Grundet Corona har det ikke været muligt at afholde infomøde omkring fremtiden i AIF håndbold bredden. Mødet vi havde planlagt d.12.3.20 blev vi desværre nødsaget til at aflyse. Da vi ikke ved hvornår vi atter kan samles føler vi os nødsaget til at informere jer interaktivt.

Værdier og mål

Vi har igennem længere tid har haft en del uoverensstemmelser omkring vores damer seniorhold i klubben. Udvalget har i denne proces arbejdet med de forskellige scenarier og ligeledes søgt vejledning ved udviklingskonsulenten i JHF Bettina Sparvath. Det kom der blandt andet et rigtigt godt møde ud af hvor vi i udvalget fik vendt klubbens værdier og mål. De værdier, vi som et samlet AIF har besluttet er desværre ikke længere de værdier der efterleves i klubben. Det er vigtigt for os som håndboldudvalg at finde tilbage til disse værdier og derved skabe ro i klubben, så vi igen kan finde overskuddet til at tænke på de sportslige præstationer med fokus på fællesskabet.

Eliten nedlægges

Bredde udvalget som er det udvalg der er repræsenteret i hovedbestyrelsen har derfor besluttet pr. dags dato, at nedlægge underudvalget eliten. Det er et enigt bredde udvalg, der er kommet til denne konklusion. Vi i udvalget er af den holdning, at denne beslutning er dét der skal til for at skabe den fornødne ro omkring vores seniorafdeling i klubben. Det er vigtigt for udvalget at pointere at beslutningen rent forretningsmæssigt og sportsligt er dét der på sigt skaber den bedste grobund for vores fremtidige SIF Ansager.

Konsekvensen af denne beslutning bliver således at der pr. dags dato ikke længere eksistere et eliteunderudvalg under håndboldudvalget. Det betyder at elitedamerne nu er en del af bredden og at håndbold bredden nu repræsentere hele håndbold udvalget.

Eliten kan oprette egen klub

Licensen til førsteholdet ligger rent juridisk i moderklubben AIF. Håndbold udvalget ønsker dog at gøre det muligt for eliten at stå på egne ben. Dette kan implementeres ved at eliten ansøger om oprettelse af egen klub, hvor vi i håndboldudvalget vil gøre det muligt for eliten at leje vores licens til kr. 0.

Eliten kan derved stadig bestå i det omfang de selv ønsker det, dog i egen klub. Det er herved muligt for eliten at skabe et 2.hold uden at involvere bredden, som eliten igennem længere tid har ønsket. Vi i udvalget har taget beslutningen med det mindset at dette skal kunne fungere for begge parter. Alt kontakt til DHF i henhold til oprettelse med henblik på dokumentation og godkendelse af ny klub er elitens eget ansvar.

For elite damerne betyder det på nuværende tidspunkt at I hører under bredden. Dette er gældende indtil eliten evt. opretter egen klub. Derefter kan spillerlicens og certifikater overflyttes hvis den enkelte spiller ønsker dette.

For at styrke AIF

Det er vigtigt for os som udvalg at pointere, at dette udelukkende er gjort for at styrke moderklubben og dennes værdier. Vi ønsker nu at se fremad og lægge vores energi i det sportslige. Elite damer som bredde damer er til stadighed og uden tvivl ALTID velkommen i SIF Ansager. Det skal være op til den enkelte spiller at vurdere hvor man ønsker at være medlem.

Vi ser frem til en ny og spændende sæson, hvor vi kan mødes omkring håndbolden og de mange sociale aspekter.

Med Venlig hilsen, et enigt håndbold udvalg

Se svar: Kære medlemmer og Ansager borgere
Rikke vidste ikke hun var så god: Scorer ligakontrakt med TTH Holstebro
Den 21-årige Rikke Dahl Nielsen fra Krusbjerg ved Ølgod rykker fra SIF Ansager i 2.division til TTH Holstebro, der spiller i HTH Ligaen.
Læs mere her i: avisen
Håndbold: En ublid sæsonafslutning
SIF-Ansager stod med en chance for en god slutspurt, idet de manglede at spille mod de 3 bundhold, da Coronaen meldte sig på banen
SIF Ansager Håndbold damer i 2. division

En på alle måder godkendt sæson, fik en meget ublid og hård sæsonafslutning uden mulighed for færdiggørelse af det arbejde, vi havde begyndt.

Holdet stod med chance for en rigtig god slutspurt, idet de manglede de 3 bundhold. Kunne det været omsat til point, var top-5 indenfor rækkevidde. En langt værre kamp, Corona blev i stedet afslutningen på pigernes sæson.

Farvel som træner

Som afgående træner er det en lidt ærgerlig måde at sige farvel på efter mere end 10 sæsoner i klubben. Det har været en fantastisk tid her, med de små bump der nu engang vil komme, når man skiller sig ud og arbejder målrettet efter resultater.

Men byen, de erhvervsdrivende og de dele af klubben jeg har haft med at gøre og ikke mindst pigerne, har været fantastiske at arbejde sammen med. Kæmpe tak for det! Håber med mit lille bidrag at have været med til at sætte Ansager på landkortet i alle tilfælde indenfor sportens verden.

Jeg har lovet ikke helt at slippe pigerne, da jeg fortsætter i en ny funktion som sportschef og derved fortsat skal forsøge at sætte mit præg på elitedelen.

Jeg føler missionen er lykkedes med en plads som etableret mandskab i 2. division og noget at det, som gør mig allermest stolt som træner er, at vi er lykkes med at udklække spillere, som viser sig interessante for agentverdenen. Dette har ført til en kontrakt til en af vores unge spillere.

Rikke Dahl Nielsen kontrakt med TTH Holstebro

Rikke Dahl Nielsen fra Krusbjerg har her hen over sæsonen fået kontrakt. Hun skal næste år spille i den danske liga for TTH Holstebro.

Når man tænker to sæsoner tilbage, hvor der mødte en stille og forsagt pige fra Krusbjerg op. Det skulle dog hurtigt ændrede sig. Vores førstevalg dengang, Angelica Jørgensen, blev alvorligt skadet, så Rikke måtte kridte skoene og i gang. Og det skete – må man sige.

Det er rigtig meget hendes egen fortjeneste, og min opgave var mest at overbevise hende om hendes enorme talent og udvikling – at den var SÅ STOR.

Tillykke Rikke, det er så velfortjent, vi ønsker dig alt muligt held fremad, hvor ER jeg stolt af dig!

Man skal huske, at det Rikke har opnået ikke er kommet af sig selv, men ved hård træning og et fantastiskt træningsmiljø. Hun har således mange klubkammerater at takke for denne solstrålehistorie.

Nye trænere i næste sæson

Pigerne vender stærkt tilbage til næste sæson i bestræbelserne på at nå endnu længere op på ranglisten. Forberedelserne til næste sæson er så småt gået i gang. Trænerkabalen er på plads og vi kan byde velkommen til en ny trænertrio.

CheftrænerTorben MølstedEsbjerg
Assistent/Fysisk/FysioHanne Kristensen Videbæk/Ansager
MålmandstrænerTina VedstesenAnsager

Velkommen til dem.

Hermed på gensyn til en forhåbentlig ny spændende sæson på håndboldbanerne og hvor vi selvfølgelig tager imod nye spillere med kyshånd. En lovende ung norsk målmand har allerede meldt sin ankomst til den nye sæson.

Vi vil på elitesiden starte et 2. hold op, således at træningsmiljøet vil kunne blive endnu bedre. Klubbens nuværende 2. hold har i denne sæson netop spillet sig ind i jyllandsserien. Dette sker også i bestræbelserne på at holde på vores dygtige unge spillere.

Besøg Skovlund-Ansager hallen på en kampdag for divisionspigerne, det er et besøg værd.

SIF Ansager Elitehåndbold

Jens Ole Mathiesen, Sportschef

SIF Ansager får nyt trænerteam på plads til den ny sæson
SIF Ansager forfremmer Torben Mølsted til cheftræner for kvindernes divisionshold, som afløser for Jens Ole Mathiesen. Hanne Kristensen og Tina Vedstesen er henholdsvis assistenttræner og målmandstræner.
Læs mere her i: avisen
Håndboldkampe i Ansager uden tilskuere
Alle hjemmekampe i Skovlund-Ansager Hallen spilles indtil videre uden tilskuere
Tak til bankospillere og sponsorer ved Farmerbanko
Eliteudvalget under SIF/Ansager håndboldafdeling vil gerne sige mange tak til alle vores sponsorer, som har gjort det muligt at afholde en god Farmer banko i Skovlund/Ansager Hallen lørdag den 29. februar 2020.

Der kom ca. 300 mennesker som gerne ville spille bankospil og mange af dem fik nogle rigtig gode gevinster med hjem. Eliteudvalget er glade for jeres støtte, som betød et overskud på ca. 48.000 kr. Så endnu engang, tak.

De sponsorer, som har gjort dette bankospil muligt er:

Dagrofa FoodService A/S, JM Handel ApS, Peter Larsen Kaffe, Landmand Asger Nielsen, Tistrup Mejeri, Min Købmand Ansager, Pandekagehuset Kvie Sø, Herning-Ikast Håndbold, Hr. P. Grindsted, Kok og Kuller Esbjerg, Varde Vinhandel, Dagli’ Brugsen Ansager, Team Esbjerg Håndbold, Min Købmand Skovlund, Salon Hårsmeden Ølgod, Glasgården Ølgod, Sealing System, Skovlund Idrætsforening, Allan’s Dinér, SB Construction Esbjerg, SA Hallen’s cafeteria, Krop og Velvære Skovlund, Hanne’s Far, Elektrikerløsningen, Bilka, Neptun Apotek Esbjerg, Ansager Pizza og Grill, Hårshoppen Skovlund, Maggies Ølgod.

SIF/Ansager håndboldafdeling, eliteudvalget

Nu er der gødning til alle
Få NPK-gødning og perlekalk leveret til døren
Håndboldafdelingen er igen klar til at sælge havegødning og kalk med direkte levering til din adresse.

I løbet af uge 9 og 10 vil seniorspillere ringe på din dør eller smide en bestillingsseddel i din postkasse.

Fordelen ved at købe ved håndboldafdelingen:

Bestillingssedlen er også vedhæftet her og er der spørgsmål eller behov for hjælp, så ring endelig på 27 14 78 34 (Margrethe).

Håber I vil tage godt imod dette tilbud.

På elite- og breddehåndboldudvalgets vegne

Margrethe Johansen

Bestillingsseddel: gødning
SIF/Ansager møder tophold fra 1. division i pokalkamp
Ansager: SIF/Ansagers damehold, der spiller i 2. division, har trukket Sønderjyske i femte runde af Santander Pokalturneringen.
Læs mere her i: avisen
Håndbold: SIF/Ansager i pokalkamp mod tophold i 1. division
SIF/Ansager møder 1. divisionsholdet Sønderjyske i Santander Pokalturneringen den 20. februar. Fotoet er fra den 8. december 2019 hvor SIF/Ansager besejrede Skanderborg med 25-18 som resultat af et stærkt forsvar der gav mulighed for mange succesfulde kontraløb. Spændende om noget af dette kan lykkes mod et så stærkt hold som Sønderjyske.
Pigerne der spiller i 2. division har trukket Sønderjyske i 5. runde af Santander Pokalturneringen.

Sønderjyske spiller til daglig i 1. division, hvor de ligger med i toppen og kæmper om pladserne til liga opspillet. Sønderjyske har tidligere været en del af den fornemste selskab og de arbejder da også fortsat hårdt for at komme tilbage hertil.

Vi vil blive matchet på alle parameter til kampen, både på fysikken og på hurtighed, idet der er væsentlig forskel på niveauet i de 2 rækker, hvor toppen adskiller sig yderligere i niveauforskel.

Vi er også enige om at gå ydmyg ind til kampen med et kæmpe stort smil og bruge kampen som en rigtig god træningskamp. Favoritrollen ligger 100% på deres banehalvdel.

Vi siger ikke vi lægger os fladt ned, men vi skal også være realistiske. Vi kommer op mod et hold med flere udenlands professionelle spillere, således publikum forhåbentligt får en rigtig god gang håndbold at se.

Jens Ole Mathiesen, cheftræner

Tid og sted

Kampen spilles torsdag den 20. februar 2020 kl 20.15 på hjemmebane i Skovlund-Ansager Hallen. Der er gratis entre til denne brag af en kamp, som bliver en oplevelse for såvel spillere som det sædvanligvis topmotiverede publikum.

Se plakat: Santander Cup
Håndbold: SIF/Ansager - Rækker Mølle 22-16
SIF/Ansager vandt en stor og retfærdig sejr over Rækker Mølle
En gedigen holdindsats bag det flotte resultat. Hjemmekamp spillet den 2. februar 2020

I en kamp hvor pigerne leverer over alle 60 minutter og hvor de holder fast i det taktiske oplæg, har de fleste hold det svært mod vores lette og bevægelige spillere.

En del af aftalerne var at få styr på Rækker Mølles storskytte Mia Hansen, hvor vores venstre 3. Rikke Dahl skulle løfte tidlig på hende med støtteparader til begge sider. På den måde ville vi kunne styre deres spil til afslutninger ud på knap så gode positioner.

Samtidig skulle vi presse dem maksimal i deres retur med mange folk bag bolden. Det sker også til dels i første halvleg, men blot med for mange driblinger. Vi taler om i halvlegen, at kunne driblingerne tages væk ville deres offensive forsvar i fremdrift, give bagslag på dem. Det skete. Vi fik meget mere fart og hurtighed i spillet og Rækker Mølle komme flere og flere gange for sent i deres taklinger. Når vi samtidig på dagen var effektive i afslutningerne, gav det en retfærdig stor sejr.

Målmand imponerer

54,25 det var redningsprocenten fra vores målmand Louise Johansen, hun stod intet mindre end fantastisk, selvfølgelig godt skåret af en heroisk godt kæmpende forsvar. Således holder pigerne Rækker Mølle på blot 16 scoringer. Et hold som scorer i gennemsnit 24,57 mål pr. kamp. Det fortæller vel egentligt alt om præstationen.

Når man efterfølgende sidder over tastaturet og skal fremhæve spillere som har gjort der ekstra godt på dagen, er det svært at tage enkelte frem for andre, for alle har budt ind på den ene eller anden måde positivt - det ville være synd og ærgerligt.

Dagens kamp, det var holdets kamp hvor alle præsterede og kæmpede for hinanden!

Jeg bukker mig i støvet!

Stillingen ved pausen 10-8

Målscorer:

Mathilde Strebel 5
Rikke Dahl Nielsen 5
Amalie Schultz 3
Mette Hjort Knudsen 3
Sarah Buhl 3
Kelsi Fairbrother 2
Hanne Kristensen 1

Præstationen kan desværre ikke stå alene, hverdagen kalder. Vi er nøjagtig lige så gode som næste kamp vil bevidne.

Cheftræner, Jens Ole Mathiesen

Håndbold: Hvide Sande - SIF/Ansager 18-28
Pokalkamp på udebane mod Hvide Sande fra jyllandsserien

Historierne fortæller at pokalkampe ofte har deres eget liv, hvor små hold overrasker højere rangerende hold.

Vi mødte Hvide Sande, som til daglig spiller i jyllandsserie. I mit efterhånden lange trænerkarrierer har jeg været med da Hvide Sande var en del af det finere selskab. De spillede i mange år i 1. division og havde dengang også leverancer til det danske landshold. Uden at skulle fornærme klubben, så har de ikke længere tidligere tiders x faktor.

Vi skulle lige finde os til rette i et noget langsommere bevægelsesmønster og boldomgang, før vi begyndte at trække fra. Således løb flere af vores spillere ind i deres forsvar, ganske simpel fordi modstanderne ikke hurtig nok gik på vores finter. Det betød vi skulle fintespille noget langsommere end normal. Til gengæld kunne pigerne passpille forbi modstanderne med langt større lethed end normalt.

Vi fik afprøvet vores ekstra målmandstrøje, idet vi spillede nogle minutter 7 mod 6 spil.

Pigerne fik den forventede storsejr.

Kampens målscorer:

Rikke Dahl Nielsen 6
Sarah Buhl 4
Mathilde Strebel 3
Mette Hjort Knudsen 3
Kelsi Fairbrother 3
Hanne Kristensen 3
Kamilla Dahl Nielsen 2
Majte Held 2
Mathilde Brosbøl 1
Frederikke Strandgaard 1

Cheftræner, Jens Ole Mathiesen

Se stillingen: Santander Cup - LP Damer
Håndbold: SIF/Ansager-Vejle HK 20-21
SIF/Ansager-Vejle den 26. januar 2020 i Skovlund-Ansager Hallen
Kampen blev spillet den 26. januar 2020 i Skovlund-Ansager Hallen

Med 12 100% og 3 brændte straffekast, skal spillerne også skærpe koncentrationen når de spiller sig til oplagte scorings positioner.

Stillingen ved pausen: 10-9

Målscorer:

Kelsi Fairbrother 5
Mathilde Strebel 5
Rikke Dahl Nielsen 3
Mette Hjort Knudsen 2
Amalie Schultz 1
Frederikke Strandgaard 1
Kamilla Dahl Nielsen 1
Sarah Buhl 1
Mathilde Brosbøl 1

Jens Ole Mathiesen, cheftræner

Håndbold: SIF/Ansager-AGF Århus 19-22
SIF/Ansager-Århus den 12. januar 2020 i Skovlund-Ansager Hallen
Kampen blev spillet den 12. januar 2020 i Skovlund-Ansager Hallen

Når vi taber tætte kampe, gør det altid ekstra ondt. Vi skal kigge indad og nøgternt arbejde med det mentale og have større tro på egne evner, , men jeg som leder tager også ansvar for at skulle give dem mere at arbejde med i stressede og pressede situationer.

Stilling ved pausen: 11-8

Målscorer:

Mathilde Strebel 10
Mette Hjort Knudsen 3
Kamilla Dahl Nielsen 3
Rikke Dahl Nielsen 2
Sarah Buhl 1

Jens Ole Mathiesen, cheftræner