torsdag 22 feb 2018 - Ansager
Ny rørbro til 2 millioner over kanalen
Broen over kanalen på Grødevej skiftes snart ud med en rørbro, så den tunge trafik igen kan køre uhindret på vejen
Broen over kanalen på Grødevej skiftes snart ud med en rørbro, så den tunge trafik igen kan køre uhindret på vejen Foto: Karsten Madsen
Den nuværende bro over den nedlagte Ansager kanal er så dårlig, at det bedst kan betale sig at skifte den ud med en ny bro

På grund af broens dårlige tilstand er trafikken på Kanalbroen begrænset, så der kun kan køres i en vejbane, og tunge køretøjer må køre en omvej. Broen er opført i 1938 i samme periode hvor kanalen blev gravet, og overbygningen er udskiftet i 1976.

Plan og teknik nu besluttet, at broen skal erstattes af en rørbro. Prisen vurderes til mellem 1,2 og 2 mio kroner inklusiv papirarbejdet med ansøgninger. Af hensyn til den almindelig trafikafvikling, og med de konsekvenser det har for tunge transporter på tværs af kanalen ønsker udvalget at arbejdet udføres snarest.

Der er afsat 0,9 mio i 2018 og 1.0 mio i 2019 til projektet.

Karsten Madsen

vist 716 gange