onsdag 21 feb 2018 - Ansager
Begivenheden har fundet sted
Generalforsamling: Håndboldens Venner
Ordinær generalforsamling i Håndboldens Venner i Skovlund/Ansager hallens mødelokale

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
6. Indkommende forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmer på valg: Jens Ole Mathiesen og Hanne Kristensen

Vi håber på god opbakning fra alle jer, som interesserer sig for håndbolden i SIF/Ansager.

Håndboldens Venner

vist 82 gange