torsdag 18 jan 2018 - Ansager
Årets Ansagerborger
Årets Ansagerborger 2017 Karsten Madsen
Årets Ansagerborger 2017 Karsten Madsen Foto: Vivi Hansen
Prisen uddeles som en anerkendelse til en person, der har ydet en særlig indsats for byen eller gennem sit virke har været med til at gøre Ansager kendt

Under overværelse af ca. 200 ansagerborgere, som kom for at se, hvem der skulle blive ”Årets Ansagerborger”, og det blev ”Karsten Madsen”, som begrundelse nævnte Per Thisted på vegne af Ansager Byudvikling (formand), Borgerforeningen og Ansager Udviklingsråd:

Karsten Madsen har med stort engagement, roligt overblik og kolossal arbejdsindsats skabt en nyhedsplatform ”ansager.info”, der er uhyre vigtig for byen og egnen med informationer om begivenheder og hændelser af enhver art - altid med en neutral tilgang. Platformen går også sin sejrsgang via Ruban i resten af kommunen, og Karsten Madsen har tillige en stor andel i, at Ansager blev årets landsby 2017 i Varde kommune og nr. 2 på landsplan.

Karsten yder herudover en kæmpeindsats på Ansager Lokalarkiv og formidlingen heraf via udstillinger og ”ansager.info” og er altid tilgængelig for besøgende.

Karsten repræsenterer på sin stille facon Ansager på fornemste vis, og går ofte foran med nye velovervejede tiltag. Summen af dette store uegennyttige arbejde skaber sammenhæng og balance til uvurderlig betydning for fællesskabet.

Karsten Madsen er medlem af Ansager Byudvikling med kommunikation som ansvarsområde. Han er endvidere medlem af Ansager Lokalhistoriske Arkiv og Ansager Menighedsråd, hvor han er kirkeværge. Inden for arkivverdenen er han med i bestyrelsen for Arkivsamvirket i Varde Kommune, samt bestyrelsen for ARBIKAS i Vejle - der udvikler registrerings- og visningsværktøjer for alle arkiver i landet. Han var med til at lancere i februar 2015 arkiv.dk, hvor alle kan søge billeder mm i alle landets arkiver.

Inden dette indslag var Ansager Musik Hotel vært ved en spisning, som var dette hotel værdigt på enhver måde, og inden dette indslag var aftenens gæstetaler Ansagers sognepræst Trine Lydeking Pedersen som flytter ind i den ny istandsatte præstegård med sin mand i marts måned. Og hun holdt en tale, som lover godt for hendes fremtidige virke.

Hun sagde:

Hvad er samlingspunkter? Hvad er det der holder os sammen i dag? I et moderne samfund, hvor vores samlingspunkter efterhånden er blevet flydende.

Et samlingspunkt er netop det punkt, det sted, hvor folk forsamles, hvor folk strømmer sammen. Det er der hvor folk mødes, hvor de kommer sammen for at drøfte noget, eller for at lade sig underholde indbyrdes. I søndags blev der i kirker landet over prædiket over teksten om den samaritanske kvinde som møder Jesus ude ved brønden.

Brønden, der gennem år tusinder har været samlingspunkt for byen og dens borgere. Ud til brønden gik primært kvinderne ud, om morgenen, med deres krukker for at hente vand til familien og hverdagens gøremål. Flere steder i ulandene er det stadig sådan.

Ved brønden, var der samling, her kunne nyheder, gode og dårlige bringes, og på den måde kunne man ude ved samlingspunktet følge med naboer og byens borgeres liv. Her mødtes man for at drøfte ting, begivenheder. Man var der, ja for at hente vand, men også fordi det var vigtigt for ens sociale liv at samles og følge med i hvad der skete i samfundet, i tilværelsen, i livet.

Men hvor er vores samlingspunkter i dag. I dag hvor vi kan opdateres på hinandens liv på digitale medier, uden egentlig at tale sammen. Uden et egentlig behov for at mødes.

Vores samlingspunkter er der hvor livet leves.

Det er på skolen til møder og arrangementer, det er i børnehaven når man bringer eller henter sine børn. Det er i sportshallen før eller efter kampe eller træning. Det er hos købmanden over køledisken, ved mælkekøleren eller varebåndet. Det er i kirken, hvor vi fejrer alt det gode og glædelige ved livet, men også det sørgelige - men også det kan vi heldigvis være fælles om. Vores samlingspunkt er ved foredrag og det er ved arrangementer der samler, og underholder og underviser og udvikler.

Vores samlingspunkt er, når et fælles projekt på kryds og tværs af bygrænse, generation, eller politisk ståsted skal lanceres eller sættes i værk. Når vi mødes om noget vi vil. Om noget vi kun kan sammen. Det er vores samlingspunkt.

Og en af vores forcer som et mindre, men stærkt samfund er, at vi har masser af samlingspunkter rundt omkring i byen, og hele året rundt. Vi møder hinanden flere steder, og med flere roller en bare en enkel. For samlingspunktet for en by, for et samfund er netop lige det sted, hvor kræfter løber sammen. Hvor man er samles i et interessefællesskab, også selv om interessefællesskabet blot er den by man bor i.

Vores samlingspunkter er der hvor livet leves. Og skal det være her, så lad det være her, vi samles og mødes, og drøfter og diskutere, og planlægger, og udvikler, og bygger op og gror. Her, vores samlingspunkt, hvor vi kære for hinanden, hvor vi er noget for hinanden. Her hvor livet leves.

Tak.

Aftenen begyndte med at formand Per Thisted bød velkommen og han udleverede blomster til Ansagerborgere, som havde gjort sig særligt fortjent til det. Her udleverede han blomster til Rebekka Guldbrand Vedstesen, der kom til verdensmesterskaberne i de Forenede Arabiske Emirater efter at have vundet ”Skills” i Danmark og Norden. Dernæst kom turen til formanden for Ansager Rideklub, Rikke Øberg Smith og kassereren Rikke Moltesen Petersen, der blev takket fordi, de reddede rideklubben.

Det var en indholdsrig aften, hvor samtlige deltagere praktiserede præstens ord.

Per Høst-Madsen

vist 2057 gange