Ansager
Pensionistforening: Generalforsamling og banko
I Skovlund/Ansager Hallen onsdag den 14. marts kl. 14.00

Gratis kaffebord, derefter bankospil.

Pensionistforening

vist 23 gange