Ansager
Onsdagsbanko og generalforsamling
Vennekredsens banko til fordel for beboerne på Ansager Plejecenter

Overskudet går ubeskåret til hjemmets beboeres ve og vel, bl.a. til udflugter, underholdning, TV apparater m.m.

Alle er velkomne til banko på Ansager Plejecenter

Vennekredsen

vist 190 gange