onsdag 3 aug 2016 - Skovlund
Mindeord: Et positivt menneske …
Anna Margrethe Jensen, Markvangen 7, Skovlund, er død efter længere tids sygdom, 71 år gammel

Hun stammede fra Kvie, men blev den 16. august 1969 viet til Verner Jensen. De overtog Verners fødehjem på Markvangen, og her drev de på traditionel vis landbrug med dyr og planteavl.

Senere tog Anna Margrethe også arbejde uden for hjemmet, dels som medhjælper på De gamles hjem i Skovlund, dels som hjemmehjælper. Desuden hjalp hun til på genbrugs-centret i Ansager.

Anna Margrethe var en sjælden kvinde med adskillige kvaliteter. Hun var meget afholdt for sin særegne væremåde, der indebar stor pligtfølelse, hjælpsomhed, positiv anskuelse og godt humør – selv da sygdommen ramte hende. Hun kendte til livets barske sider med dødsfald i familien, men beholdt hele tiden sit lyse sindelag.

Hun og Verner var velagtede for deres interesse for sognets anliggender, og de var trofaste gæster i kirke og missionshus.

Anna Margrethe var medlem af menighedsrådet og i bestyrelsen for Arkivets venner. Stor medfølelse samler sig om Verner og sønnen Jakob. Han er smed og bor i Hoven. Hans 3 børn vil sikkert være Verner til trøst og opmuntring.

Vi vil ære Anna Margrethes minde.

Holger Christensen, Skovlund

vist 1051 gange  
Annonce

Udvalgte nyheder

marts