fredag 29 jul 2016 - Ansager
Mindeord: Kaja Madsen var god at gæste …
Kaja Madsen, enke efter gårdejer Methinus Madsen, er død på Ansager plejecenter, 99 år gammel.

Hun og Methinus købte i 1943 en ejendom på Gårdevej 4 og drev den til 1971, da de overdrog den til Hanne og Eigil Petersen. De var et dygtigt landmandspar, hvor gårdens gode drift og hjemmets tarv blev deres livsopgave.

Der kom 5 børn til, som alle fik gode stillinger og hele tiden bevarede en nær tilknytning til hjemmet.

Kaja og Methinus byggede hus på Solbakken i Skovlund i 1971. Her fik de nogle gode år med godt naboskab, hvortil de bidrog med stor gæstfrihed. Methinus døde i 1994. Kaja boede i huset til 2004, hvorefter hun solgte til Gerda og Harry Lauridsen. Hun flyttede til Markvangen og boede her, indtil hun tog ophold i Ansager.

Kaja og Methinus var begge i besiddelse af de egenskaber, der kendetegnede en tidligere bondekultur med til tider hårdt arbejde og ind imellem folkeligt fællesskab.

Kaja forblev meget aktiv med især håndarbejde, men var også en mester til at få blomster til at gro. Hun var altid god at gæste, også fordi hun stort set vidste alt om sognets liv fra ældre tid.

Vi naboer ærer Kajas minde.

Holger Christensen, Markvangen 2B, Skovlund

vist 678 gange  
Annonce

Udvalgte nyheder

april