lørdag 18 jun 2016 - Ansager
200.000 kr om året til musik og kreativitet
Modelfoto: Musik og kreativitet i Ansager
Modelfoto: Musik og kreativitet i Ansager Foto: Fotolia Copyright
Varde Kommune har bevilget kr. 200.000,- pr. år over de kommende fire år til projekter omkring musik og kreativitet i Ansager

Der er nu nedsat en styregruppe bestående af: Leo Christensen, Lisbet Steen Mortensen, Tenna Madsen, Birthe Fjord, Lone Kruchov Alslev, Sonya Christie og undertegnede, som arbejder og tager beslutninger ift. det flotte tiltag.

Følgende er foreløbigt programsat i 2016:

  • 23. juni: Bedsteforældredag med musik i ”Børnehaven Naturligvis” fra kl. 10-14
  • 2.-4. september: Mariefestival med deltagelse af elever fra Ansager skole og Skovlund Friskole
  • 3.-4. november: Musik Camp på Ansager Skole for elever 5.-9- årgang Ansager/Skovlund
  • Efteråret: Musikkursus for børn og pædagoger i ”Børnehaven Naturligvis”. Hver uge i 2-3 måneder
  • Maj/juni 2017: En børnemusikfestival i Ansager. Tidspunktet ligger endnu ikke helt fast.

Der vil endvidere blive brugt penge til indkøb af musikinstrumenter til ”Børnehaven Naturligvis” og ”Ansager Skole” i 2016.

Vi glæder os meget til at komme i gang (-:

Lars Offersen, projektleder

Fakta

Pengene er givet til "Understøttelse af musikprofil i Ansager" og er konkret udmyntet i projektet "Musik og kreativitet i Ansager", der er et projekt under Ansager Byudvikling.

I ansøgningen til Varde Kommune lød det:

- For at understøtte intentionerne i Ansagers vækststrategi ”Med kulturen som storsejl for vækst” foreslås det, at indfrielsen af visionerne for skole- og dagtilbud understøttes af mulighed for tilkøb af musik- pædagogiske kompetencer til udvikling af børnehave og skole.

- Tiltaget har til formålet at bidrage til at udvikle musik-profil i såvel skole- som dagtilbud. Den nærmere udmøntning aftales i det lokale samarbejde.

Kommunen bevilgede udfra ansøgningen 200.000 kr om året i fire år.

Lisbet Steen Mortensen er formand for musik og kreativitets projekter under Ansager Byudvikling. Hun er således den, der koordinerer de forskellige kreative projekter.

vist 1002 gange  
Annonce

Udvalgte nyheder

december
juni
december