torsdag 3 sep 2015 - Ansager
Lejrplads ved Stemmeværkspladsen
Det gamle driftshus ved stemmeværket skal bruges til formidling af områdets natur og kultur
Det gamle driftshus ved stemmeværket skal bruges til formidling af områdets natur og kultur Foto: Karsten Madsen
Her efter sommerferien er et godt tidspunkt at give en status opdatering på byudviklings projektet ”Lejrplads ved Stemmeværket”.

Selv om der indtil nu ikke er synlige resultater af dette projekt, er der arbejdet intensivt med finansiering og detailplanlægningen.

Vi er nu næsten i mål med financieringen, efter støtte fra Friluftsrådet, LAG samt del af SE og Varde kommune puljen til Ansager Kanal Sti. Der mangler stadig 164 T.kr. i projektet, men med hovedparten af de budgetterede omkostninger fundet, er vi dog så langt at detailplanlægningen er påbegyndt. Dvs. at shelters, bålhytte, anløbsbro mv. nu er beskrevet i detaljer, med henblik på at indsende en ansøgning til kommunen om byggetilladelse.

Da der er tale om et beskyttet naturområde med mange restriktioner, er alle tiltagene trukket så langt væk fra åen som muligt, så det falder mere naturligt ind i landskabet.

Det eksisterende driftshus er ligeledes med i projektet, og vil blive anvendt til formidling af naturen, landskabet og kulturhistorien i området omkring stemmeværkspladsen.

Vi kunne tænke os at informationen omfatter både noget om naturen i området, samt de historiske aspekter for lokal området ved etablering af Ansager kanal. Vi kunne godt tænke os at gøre formidlingen aktiv og lokke besøgende ud i området.

Derfor efterlyser vi gode historier eller effekter fra udgravningen af Ansager kanal og etablering af stemmeværket, som kan indgå i udstillingen.

Renovering af SE huset er planlagt udbudt inden længe, når udstillings temaerne er fastlagt.

Endelig vil etablering af gå-stien fra stemmeværket langs forløbet af den sløjfede Ansager – Karlsgårde kanal være færdig inden efterårsferien. Der vil således være sti forbindelse fra Ansager via stemmeværkspladsen til Kyst til Kyst stien.

Frank Sørensen, Ansager Byudvikling

vist 833 gange